Kommunen bekreftet «plan» om å flytte leger til Folkehelsesentret

Publisert 06.09.2019

Orkdal kommune har en «plan B» for å få fastleger inn i Folkehelsesentret. Det opplyste prosjektleder John Arnt Elvrum til Småbylista 21. mars i år.

Hanne Nyhus fra Ap og kommuneoverlege Jimmy Wikell stilte denne uka opp i ST og framstilte Småbylista som løgnaktig og «usmakelig» – fordi lista har forutsatt at det fortsatt er aktuelt å flytte legesentre.

Ingen ville flytte
Ifølge Wikells uttalelser i ST avsluttet Orkdal kommune arbeidet med mulig flytting av legesentrene i mars 2018 ettersom ingen leger på Orkanger eller Fannrem ville flytte til Folkehelsesentret.

Wikell, som representerer kommunen, bruker avisa til å refse et politisk parti som baserer seg på informasjon fra kommunen. Nok en gang er rolleforståelse ved rådhuset i Orkdal et aktuelt problem.

Saken om Fannrem legesenter ligner en «drittpakke» i ST:

  • Hanne Nyhus fra Ap hevder at Småbylista oppkonstruerer en sak og skremmer folk for å sanke stemmer på Fannrem. Dom: «Usmakelig».
  • Kommuneoverlege Jimmy Wikell (per definisjon rådmannen) «Føler seg tråkket på» over hele forsida uten en gang å ha vært nevnt.
  • Småbylistas Berit Westrum Johansen blir avkrevd svar av ST uten å få vite at hun kommenterer reaksjoner fra kommunens egen lege.

I programmet siden januar 2019
Angrepene skyldes formuleringer om «kommunens plan» om å flytte legesentrene på Fannrem og/eller Orkanger til det nye Folkehelsesentret. Dette har vært et punkt i Småbylistas program siden januar 2019, og har ligget på nett i trekvart år. Det ble en sak fordi leger var redde for at kommunen ville utarme sentrene. «Planen» var altså angivelig lagt bort av kommunen allerede i 2018, underforstått at Småbylista misbruker utdatert informasjon.

Men:
21. mars 2019 opplyste prosjektleder John Arnt Elvrum ved Folkehelsesentret til Berit Westrum Johansen og Marit Mjøen (Småbylista/Uavhengig) at Orkdal kommune har en «plan B» når det ikke lyktes å få et helt legesenter samlet inn i Folkehelsesentret. Den går ut på å lyse ut hjemler i sentret når leger slutter, ifølge prosjektlederen. Sammen med andre detaljer fra samtalen med Elvrum er opplysningene tatt inn i et notat Mjøen laget om Folkehelsesentret og sendte til hele kommunestyregruppa dagen etter.

Det er mulig Elvrum har misforstått eller har vært dårlig informert, men innholdet i notatet er ikke diktet opp. Notatet er faktabasert og bygd opp rundt 5 tema om prosjektet. Tema 4 heter «Legekontor i Folkehelsesentret.»

Westrum Johansen og Mjøen møtte Elvrum etter nok en gang å ha mislyktes i å få klare svar i formannskapet.  Her er et innlegg de har sendt til ST i etterkant av oppslaget der kommuneoverlegen føler seg «Tråkket på av Småbylista»:

Slik jobbet Småbylista
med legesentrene

Hanne Nyhus fra Ap og rådmannen (kommunelege Jimmy Wikell) henger ut Småbylista som kynisk, usmakelig og uærlig i ST 3. september. Det er grovt og grunnløst. Her er et kort resymé av hva Småbylista faktisk har gjort i saken om legesentrene på Orkanger og Fannrem:

Berit Westrum Johansen var en av to som fikk informasjon fra prosjektleder ved Folkehelsesentret.

25. januar 2018: Småbylista stemmer sammen med resten av fellesnemnda i Orkland for å investere 20 mill. i en toppetasje på Folkehelsesentret. Formålet er etablering av «Familiens Hus» og utleie til private helsetilbud «slik som legesenter». Vi så ingen mulige uheldige konsekvenser av vedtaket.

Leger følte press
2018: Småbylista blir kjent med at enkelte leger føler et press fra kommunen for å flytte til Folkehelsesentret, der store arealer skal leies ut. Legesentrene på Fannrem og Orkanger har blitt kontaktet med tilbud.

22. august 2018: Småbylista/Uavhengige spør i formannskapet om status for prosjektet og mulig flytting av leger til Folkehelsesentret. Vi får et vagt svar som blant annet går ut på at Folkehelsesentret er organisert som et KF (kommunalt foretak) og har en selvstendig funksjon.

2018/2019: Mer kontakt med leger som er bekymret blant annet for hva som kan skje med hjemler når noen går av med pensjon. De har hatt kontakt med jurist i Legeforeningen. Derfor:

20. mars 2019: Småbylista/Uavhengige spør på nytt i formannskapet, men får heller ikke nå noe klart svar om flytting av legetjenester. Derfor:

Møte med prosjektleder
21. mars 2019: Vi to som undertegner dette innlegget har et møte med prosjektleder John Arnt Elvrum ved Folkehelsesentret for å få informasjon. Elvrum forteller at kommunen har en «plan B» for å få legetjenester inn ettersom ingen av legekontorene vil flytte hele virksomheten. «Plan B» går ut på å utlyse hjemmel med plassering i Folkehelsesentret når leger går av med pensjon eller flytter.  Elvrum sier også at to navngitte leger i Orkdal er positive til å flytte til Folkehelsesentret. Derfor:

21. mars 2019 fortsatt: Vi møter aktuelle leger, som avviser at noen er positive til å flytte. De er urolige for hva som kan skje selv om det er juridisk avklart at kommunen ikke kan tvinge leger fra Fannrem eller Orkanger sentrum inn i Folkehelsesentret.

Møtene er dokumentert
Detaljer fra de to møtene er nedtegnet i et grundig notat som ble sendt til medlemmene i kommunestyregruppa vår 22. mars, altså dagen etter møtene. Der inngår både formuleringen om «plan B» og opplysningen om de navngitte legene. Kritikken nå lenge etterpå går på at vi har tillatt oss å bruke uttrykket «kommunens plan» om flytting på Facebook. Notatet gjør at vi slipper å lite på hukommelsen. Dokumentasjonen foreligger, notatet er ikke forfalsket.

På dette tidspunktet i mars har Småbylista allerede programfestet – og offentliggjort – at vi vil arbeide mot flytting av legetjenester fra Orkanger sentrum og Fannrem.

28. august 2019: Rådmannen fremmer sak for formannskapet med forslag om en uttalelse til støtte for etablering av apotek på Fannrem. Apotek er ikke noe vi kan vedta politisk, men et legesenter på stedet vil øke mulighetene. Derfor foreslår Småbylista følgende tillegg: «Kommunen jobber for at dagens antall legehjemler opprettholdes ved Fannrem legesenter.»

Et angrep fra rådmannen
Dette blir enstemmig vedtatt. Fra en situasjon der vi mer eller mindre uforvarende har vedtatt at vi ønsker legesenter flyttet til Folkehelsesentret, har vi nå et vedtak der sju partier sier at de vil opprettholde tilbudet på Fannrem. Det burde vært en utelukkende positiv sak, men ender i stedet med anklage i avisa om kynisk spill – ikke bare fra en politisk listekandidat, men også fra rådmannen. Rådmannen (ved kommunelegen) utbasunerer over hele førstesida at han føler seg «tråkket på» av Småbylista rett før et valg.

Oppslaget i ST tyder på at Jimmy Wikell hadde en viktigere rolle i forbindelse med ønsket om flytting av legetjenester enn det vi forsto. Det enkleste hadde da vært at ledelsen i kommunen i løpet av det siste året ba Wikell orientere i formannskapet i stedet for å gi vage svar. Åpenhet ville hjulpet også her.

For Småbylista
Berit Westrum Johansen
Marit Mjøen

PS: I versjonen av leserinnlegget i ST står det ved en feil at kommunestyret 25. januar 2018 vedtok utleie til private «slik som legesenter». Det riktige er at vedtaket ble gjort i fellesnemnda for Orkland, ikke i kommunestyret, uten at det gjør noen forskjell.

Folkehelsesentret reiser seg. Foretaket jakter fortsatt på leietakere til fjerdeetasjen etter at legene på Fannrem og Orkanger sa nei til å flytte.