Kari Fagerholt: Uten akutten – ikke noe Orkdal sjukehus

Publisert 07.09.2015

KariFagerholt– Bruk fornuften! Uten akutten har vi ikke noe Orkdal sjukehus lenger, sa Kari Fagerholt (Småbylista) på det åpne, politiske møtet om sjukehusets framtid mandag kveld.

Kari Fagerholt henvendte seg blant annet til samhandlingsdirektør Tor Åm ved St. Olavs hospital og tre stortingsrepresentanter. Åm inngår i teamet som i praksis skal utrede nedlegging av akuttfunksjonen i Orkdal.

27 år på sjukehuset
Kari er listekandidat for Småbylista, og har solid grunnlag for egne meninger etter snart 27 år som sykepleier på Orkdal sjukehus – både ved akuttmottaket og på kirurgisk avdeling.

– Funksjonene på sjukehuset vårt henger sammen. Faller akutten bort, faller også andre funksjoner, sier Kari Fagerholt. Hun siterte fra Småbylistas program overfor helsebyråkrater og stortingsrepresentanter inne i kinosalen:

– Orkdal sjukehus skal være et sjukehus, ikke en sjukeheim. Småbylista vil samarbide med alle partier, organisasjoner og aksjonsgrupper for å sikre akutten og sjukehuset.

Bare planlagt behandling
Overlege Harald Edsberg ved Orkdal sjukehus forklarte enkelt og greit hva han mener skjer dersom akutten blir flyttet til Trondheim eller vingeklippet:

– Da har vi ikke et fullverdig lokalsjukehus. En medisinsk avdeling er avhengig av en akuttfunksjon. Vi får et sjukehus med bare planlagt eller langvarig behandling, Orkdal blir et sjukehus du blir innkalt til, ikke et sjukehus du kan henvende deg til, sa Edsberg.

Harald Edsberg mener vi får det beste ut av to verdener ved å dyrke Orkdal som lokalsjukehus og samtidig utnytte nærheten til det store og spesialiserte sjukehuset på Øya.

Helseminister Bent Høie (Høyre) skal neste år legge fram en nasjonal helse- og sjukehusplan. Formålet er å utnytte ressursene bedre. Dermed har nedlegging av akutten ved Orkdal sjukehus blitt tema.

Fakta om Orkdal sjukehus:
500 ansatte (400 årsverk)
90 000 bor i nedslagsfeltet (pasientgrunnlag)
7000 innleggelser per år
98-99 % av innleggelsene ved medisinsk avdeling er akutte (ikke planlagt)
Stortingsrepresentantene Karianne Tung (Ap), Heidi Greni (Sp) og Ketil Kjenseth (Venstre) snakket varmt om lokalsjukehusene. Ingen stortingsrepresentanter fra regjeringspartiene Høyre og FrP deltok. Med et pasientgrunnlag på 90 000 er Orkdal et stort lokalsjukehus.

Andre lokalpolitikere sa:

Arne Grønset (V): – Jeg er mer redd helsebyråkratene enn stortingspolitikerne i denne saken.

Hanne Nyhus (Ap), og operasjonssykepleier ved Orkdal sjukehus: – Essensen er at sjukehusene trenger mer penger. Ved Orkdal sjukehus trenger vi penger både til utstyr og bygningsmasse.

Høies utredning skal etter planen få mer ut av pengene. Det kan gjøre Orkdal sjukehus til en sjukeheim.