Juss-professor: Orkdal misbruker taushetsplikt

Publisert 10.09.2015

DSC_0089Orkdal kommune misbruker reglene om taushetsplikt når de brukes til å nekte politikere å gjøre seg kjent med kommunens tjenester.

Det sier juss-professor Jan Fridthjof Bernt til bladet Kommunal Rapport i dag. Bakgrunnen er oppstyret etter at Småbylistas Berit Westrum Johansen tok ei vakt som assistent ved Orkdal Helsetun.

En dag på Helsetunet
Westrum Johansen har i ettertid fortalt til ST hvordan hun opplevde jobbdagen og hva ansatte sier tidspress kan føre til, blant annet:

* For liten tid til å motivere pasienter til å spise.

* Liggedager fordi man ikke rekker å få alle opp av sengene.

Taushetsbelagte opplysninger om enkeltpasienter har aldri vært tema. Mest oppsiktsvekkende i etterkant var den påståtte beslutningen om at Arbeiderpartiets Trude Tevik Gulbrandsen ikke fikk snakke med pleiere før de gikk på nattevakt. Ledere skal være til stede ved slik kontakt.

Dette er senere tilbakevist av Orkdal kommune, trass i at Tevik Gulbrandsen hevder det motsatte og at ST publiserte en slik instruks som om den var ordrett gjengitt.

Forklaringsproblem
Juss-professor Jan Frithjof Bernt sier til Kommunal Rapport at taushetsplikt bare gjelder opplysninger om identifiserbare personer. Han mener Orkdal kommune har et forklaringsproblem hvis folkevalgte har mindre tilgang til sykehjemmet enn pårørende.

På den annen side sier Bernt at pasienter som ikke kan samtykke til en viss grad må skjermes. Politikere kan ikke vandre fritt rundt.

Berit Westrum Johansens dag som assistent var avtalt med ledelsen ved Helsetunet. Hun fulgte fast ansatte på jobb.

Jan Frithjof Bernt er en av landets fremste eksperter på feltet. Han har utgitt flere lærebøker i forvaltningsrett og kommunalrett. Bernt er tidligere rektor ved Universitetet i Bergen og visepreses (tidligere preses) i Det Norske Vitenskaps-Akademi.