Julaften for politikerne: Men nei til lys ved Gammelosveien

Publisert 24.05.2018

Onsdag kunne Orkdal formannskap fordele 9,34 mill. kr. fra kraftselskapene til gode formål. Flertallet fant ikke penger verken til lys ved Gammelosveien eller fortau på skoleveien fra Joplassen.

Kraftpengene lager julaften på sommeren for de folkevalgte, som kan dele ut til alskens gode ønsker. Småbylista og uavhengige (tidligere Ap) foreslo at 1,5 av de nesten 9,4 mill skulle øremerkes fire konkrete formål. Ordfører Oddbjørn Bang hadde som vanlig bundet gruppa si på forhånd. Derfor ble det nok en gang nei. Her er de fire sakene:

DSC_0018

Gammelosveien, 300 000
Et flertall i kommunestyret vedtok i fjor – basert på et syltynt kunnskapsgrunnlag om trafikkstrømmer – å åpne Gammelosveien for tungtrafikk døgnet rundt. Som plaster på såret ble det vedtatt at rådmannen skal kostnadsberegne ny gang- og sykkelveg på sørsida (ved Damphuset), sånn at folk slipper å krysse bilvegen to ganger. I dag går ei sløyfe på nordsida av vegen. Den er uten lys. Rådmannen har ikke laget kostnadsberegning. Småbylista og uavhengige foreslår derfor et rimliegere, avbøtende tiltak: Lys på dne mørklagte sløyfa og i den enda mørkere Nerviksdalen, som fører fra Nerøra til Gammelosen. Svar: Nei.

Fortau på skoleveg fra Joplassen, 900 oo0
Rådmannen har motarbeidet et forslag om å utbedre turdraget mellom det nye boligfeltet i Joplassen og Nerviksbakkan for å få flere unger til å gå. Rådmannen mener det er mye bedre å bygge fortau der det mangler langs bilvegen mellom Joplassen og Hovsbakkeveien. Men trass i pålegg fra formannskapet i fjor, har ikke rådmannen fremmet noen sak om fortau – anslått til mellom 800 000 og 1 mill. Nå fins det penger. Svar: Nei.

Fjerne kantstein, 200 000
I flere år har eldre og syklister klaget på at kantstein forårsaker uhell og trøbbel ved kryss og gangfelt. Rådmannen lovte skriftlig å fikse ved å flikke på litt asfalt, men gjorde det ikke, og har i stedet kommet med et kostnadsoverslag på hele 338 000. Med 200 000 kan vi ta de verste punktene, eller alle dersom man velger en billig metode. Stadig flere eldre med nedsatt førlighet bor i sentrumsområdene, og  vi skal få flere spreke til å sykle. Svar: Nei.

Sykkelparkering ved busstopp
Et enstemmig kommunestyre påla i 2016 rådmannen å kostnadsberegne sikker sykkelparkering (mulighet til fastlåsing) ved busstopp for å få flere pendlere til å sykle i stedet for å kjøre bil til bussen. Det reduserer behovet for innfartsparkering på Fannrem og Orkanger. Nå fins penger, og vi kan ta de fire viktigste. Svar: Nei.

Hva vil Oddbjørn Bang & co bruke disse pengene til? Svar: Asfalt på kommunale veger for 4,7 mill. Oddbjørn Bang låser alltid gruppa si bak lukkede dører slik at fornuftige forslag fra andre ikke kan få gjennomslag.

Utenom sekkeposten på 4,7 mill. vil flertallet bruke penger blant annet på følgende:
* Orkdal kirke: 700 000 til brannsikring for å få 120 ekstra plasser.
* Fond for oppsetting av naust og Jensenbrygga i Gammelosen: 600 000.
* P-plass Råbygda: 100 000.
* Orklaparken: 100 000 til oppgradering av molo ved Terna og ekstra rasteplasser.
* Parken ved rådhuset: 100 000 (!?) til  bord og benker.

Pengebruken blir spikret i kommunestyet 30. mai, men det er ingen grunn til å tro at noen i flertallsgruppen stemmer annerledes enn de har blitt enig om bak lukket dør.