Jenssenbrygga reises på dugnad

Publisert 28.03.2019

Kjernen i dugnadsgjengen: F.v. Oddbjørn Fossland, Kjell Rømmesmo, Jan Erik Bach, Kjell Solem, Jan Erik Snildal, Stig Aldén og Øystein Hoff.

Lagerhallen i det gamle Coop Mix-bygget på Beitøra sør i Orkanger er på nytt fylt med tømmer til en gammel bygning. Forrige gang var det Thamspaviljongen – nå er det Jenssen-brygga som skal gjenreises. Kjell Solem leder en entusiastisk dugnadsgjeng.

Torsdag besøkte Småbylistas gruppeleder Berit Westrum Johansen og leder i Foreningen Småbyen Marit Mjøen dugnadsgjengen for å bli orientert om status for arbeidet.

– Jeg er imponert over arbeidet som alt er gjort, sa Berit da hun fikk se konturene av den store Jenssenbrygga.

Grunnflate på 110 kvadrat

Prosjektleder Kjell Solem orienterte: – Brygga har ei grunnflate på ca 110 kvadratmeter og var bygd i to hele etasjer. Da brygga ble tatt ned i 1985 var det byggmester Kåre Løkken som hadde ansvaret og han gjorde en grundig jobb med merking av alt reisverk og tømmer. Siden 1985 er materialet flyttet flere ganger, og akkurat nå virker det som bare maks 70 % av tømmeret er bevart. Det er ingenting igjen av kleding og tak. Planen er å skaffe nytt materiale og sette opp Jenssenbrygga slik den opprinnelig var. Plassering, videre framdrift og finansieringsplan vil bli lagt fram av prosjektstyret i en rapport til kommunestyret i mai i år.

Dugnadsgjengen tar seg tid til kaffepauser – og da løses både tekniske og praktiske spørsmål omkring Jenssenbrygga – og noen verdensproblemer!

Totalt er de 14 mann og ei kvinne som utgjør dugnadsgjengen akkurat nå. De har tatt på seg et oppdrag fra Orkdal kommune som har bevilget 600.000 kroner som bidrag i gjenreisingsarbeidet av en bygning som er Orkdal kommunes eiendom. Gjenreisinga er godkjent av kommunestyret under forutsetning av at den skal ledes av et styre som har ansvar for prosjektet. Flere lokale foreninger har engasjert seg i gjenreisinga, både Orkanger Vel, Orkanger Historie, Nerøra vel, Orkdal historielag, Orkdal Fortidsminneforening og Brødrene Gammelosen var involvert da styret for prosjektet ble valgt. Styret ledes av Kjell Solem.

– Vi har kommet godt i gang og er optimister, sier Solem, men er tydelig på at prosjektgruppen ikke greier å realisere gjenreisinga uten et betydelig kommunalt engasjement. – Arbeidet har vært litt av et puslespillarbeid, men vi har lært oss å tolke merking og gamle tegninger. Vi ser at det er tømmerkonstruksjon for 2.etasje som er mest intakt og så finner vi omtrent alle 14 takåser. Det vil kreve mye nytt tømmer for å bygge 1.etasjen og vi må ha ny kleding og tak, sier han.

Her er historien bak gjenreisinga

F.v. Kjell Solem, Jan Erik Snildal og Stig Aldén.

Kommunestyret vedtok 30. mai 2018 å avsette 600 000 kroner til fond Oppgradering naust Hermetikken/ oppsetting av Jenssenbrygga. Bevilgningen er ment å utgjøre en stor andel av nødvendige kapitalkostnader for å realisere disse prosjektene. Det første vedtaket gikk ut på å gjenreise naust og brygge ved badeområdet Hermetikken i Gammelosen. Dette har møtt motstand og i mai vil kommunestyre på nytt inviteres til å vedta plassering – enten ved Terna eller ved Langbrua, begge steder ved fjorden nord i Orkanger.

Jenssenbrygga sto opprinnelig ved Langbrua, på området som i dag kalles Birkelandtomta. I dag står et lagerbygg her som eies av Orkdal kommune og som leies av Rosenvik.

Jenssenbrygga fungerte som pakkhus og lager for handelsmann Jenssen og bygningen sto i et naust-, brygge og lagermiljø den gangen frakt sjøveien var mer vanlig enn i dag.