Ingen frykt

• Småbypartiet Orkland fortsetter som uredd kritiker av feil og forsømmelser i det offentlige maktapparatet. Fakta og kunnskap skal danne grunnlag for politiske beslutninger.