Industrileder i Orkdal skeptisk til storhavn

Publisert 05.09.2015

ole_johan_svorkdalAdm. dir. Ole Johan Svorkdal (bildet) ved Washington Mills tviler på at regionhavn er veien gå for å gjøre Orkdal til en mer attraktiv kommune. Industrilederen på Orkanger etterlyser i stedet sentrumsutvikling, bolig og kultur.

Svorkdal er bekymret over at stadig flere ansatte velger å bo i Trondheim. «Det utgjør en trussel for Orkdal som industrikommune at arbeidskraften bor i Trondheim», sa toppsjefen på Washington Mills til ST under et politikerbesøk torsdag. Bedriften har 110 ansatte og er en storbruker av havna.

Storhavn pluss eller minus?
I likhet med Småbylista ser en av de mest sentrale næringslivslederne i Orkdal at ei regionhavn med mye tungtransport kan være mer negativt enn positivt for utvikling av samfunnet vårt.

Slikt har det ikke vært bra å si. I valgkampen er Småbylista uthengt av bla. Høyre som næringsfiendtlig fordi vi krever avbøtende tiltak som gjør bomiljøene bedre – ikke verre – ved utbygging av havn. Politiske motstandere fnyser også av Småbylistas fokus på målrettet markedsføring for å styrke bedriftene og offentlig sektor.

Men: Om vi ikke klarer å framstå som en mer attraktiv kommune risikerer Orkdal å tape kampen om kompetanse. Også satsing på markedsføring har derfor støtte i næringslivet. Det vet vi fra spørreundersøkelser. Nå kommer også konkrete eksempler fram i mediene:

On sliter med rekruttering
On arkitekter og ingeniører med 15 ansatte er ledende i sin bransje i regionen. Daglig leder Bente Fjeldvær sier til nettstedet komtilorkanger.no at bedriften ikke klarer å rekruttere nok nøkkelpersonell. «Folk mangler kunnskap om Orkanger og ønsker ikke å flytte hit. Flere melder om det samme», sier Fjeldvær. Hun etterlyser helhetlig markedsføring, slik Småbylista arbeider for å få de andre partiene med på.

Påtroppende rådmann Morten Wolden bor på Orkanger og har jobbet i Trondheim siden 2003. Han sier til ST: «Trondheimere mangler kunnskap om det Orkdal har å by på.» Wolden ønsker et regionalt kulturhus for økt attraktivitet.

Tidligere rådmann Nils Kvernmo bor på Orkanger og jobber i Trondheim. Sitat fra ST: «De (folk i Trondheim) har et bilde av Orkdal som stygg og med rykende industri.»

Småbylista har laget et program bygd på kunnskap om de utfordringene Svorkdal, Fjeldvær, Wolden og Kvernmo viser til. Vi vet mye både om omdømme og samfunnstrender. Småbylista vil bruke denne kunnskapen i en ny politikk framfor å dra med oss tankegods fra forrige århundre.

Smabylista_portrett_bwj– Kanskje kan debatten om storhavn og stedsutvikling bli mer nyansert og redelig når valget er over. Det er bra at næringslivsledere og ledere i offentlig sektor tør å si hva de faktisk mener, selv om noen ikke liker det, sier Berit Westrum Johansen, førstekandidat på Småbylista.

Havna løser et miljøproblem i Trondheim – sender det til Orkanger

Styreleder Otto Frøseth i Trondheim Havn sa til Adresseavisen lørdag at utbygging av havn på Orkanger er bra «av miljømessige hensyn, vi får mye tungtrafikk ut av sentrum«.

«Sentrum» her betyr Trondheim. Tungtrafikken skal overføres til Orkanger som verken har jernbane eller et vegnett utenfor sentrum. Det har Trondheim allerede etter milliardinvesteringer.

Orkdal kommune eier 4 prosent og Trondheim kommune eier 78 prosent i Trondheim Havn.