Temamøte: Hvordan skal Nerøra utvikles?

Publisert 09.01.2020

Et glimt fra Nerøra, boligområdet i Fjordgata.

Orkanger trenger ny reguleringsplan fra sentrumsområdet og nordover til Nerøra og Gammelosveien. Hvordan skal området utvikles?

Dette er hovedtema når Foreningen Småbyen inviterer til åpent temamøte tirsdag 21. januar kl. 19 i Orkanger Folkebibliotek, møtelokale i 2.etasje. Reguleringsplan for Orkanger nordre del er hovedtema og fagleder plan Ingrid Voll i Orkland kommune er innleder.

Hva skal skje?

Skal de store hagene i Bekkfaret bevares og skal vi fortsatt bevare Nerøra som et historisk viktig bygningsmiljø? Skal det legges til rette for mer næring og er det interesse for å gjøre gamle Frelsesarmeen til et lokalt samlingspunkt?

Hvordan skal vi binde sammen boligområdene på Nerøra med aktivitetsparken der Damphuset, Båtklubben Terna, det gamle naustet og Jensenbrygga (som er under restaurering) utgjør kjerneaktivitetene. Og hvordan skal Nerøra knyttes sammen med friluftsområdet Gammelosen og den gigantiske naboen som er havna og Grønøra Industriområde?

Temamøte

Ingrid Voll sier at reguleringsplan for Orkanger nordre del er en del av den vedtatte planstrategien for Orkland kommune. Ennå er planarbeidet helt i startfasen, men det er fornuftig at både huseiere, beboere og andre interesserte begynner å engasjere seg.

Første mulighet er temamøtet i Folkebiblioteket på Orkanger tirsdag 21.januar kl. 19.

Alle er hjertelig velkommen!