Hvor skal bykjernen på Orkanger ligge? Folk tegnet

Publisert 23.06.2018

Over 50 tegnet og forklarte hvor de vil avgrense en bykjerne lørdag. Det skjedde da Småbylista/Foreningen Småbyen hadde stand under byfesten på Orkanger.

Marith

Marith Størseth (bildet til høyre) i Sentrumsforeninga trakk en tilfeldig vinner i den uhøytidelige konkurransen om å plassere bykjernen. Det forelå ingen fasit. Se trekning nederst.

Hva skal inn i bykjernen?
Småbylista vil ta opp igjen debatten om en kompakt bykjerne når formannskapet etter sommeren skal samle erfaringer fra møteserien om Orkdal 2040. For eksempel:

* For at en bykjerne skal fungere som et levende møtested, må den være tett med flere tilbud du kan gå mellom.
* Det har vært enighet om at Rømme er indrefileten på Orkanger, et nav som kan danne  en bykjerne mellom sentrumsgata og kjøpesentrene . Men hva skal da ligge på Rømme?
* Får vi en bykjerne ved å spre attraktive tilbud rundt omkring mens Rømme blir  forbeholdt leiligheter og kontor?

BogB

Småbylista mener spørsmålet om en levende bykjerne avhenger av hva vi plasserer på Rømme. Mange på byfesten mente det samme, andre definerte et større område. Problemet på Orkanger er at vi har et sentrumsområde med samme utstrekning som Midtbyen i Trondheim – og at vi fortsetter å spre trass i Orkdal 2040-planen. Bjørn Johan Vullum og Berit Westrum Johansen (bildet til høyre) sto på stand for Småbylista og Foreningen Småbyen, som er medlemsorganisasjonen bak lista.

Skal Småbylista stille til valg i Orkland?
Et annet spørsmål vi tok opp indirekte på byfesten: Bør Småbylista stille til valg også i 2019? 100 skrev under på støtte. Siden lista ikke er et politisk parti må vi ha nærmere 300 underskrifter for å kunne  delta ved kommunevalget i Orkland. Akkurat det ser ikke ut til å bli noe problem å Plakatskaffe. Men om Småbylista stiller, er ikke avgjort. Det bestemmes i løpet av høsten.

Folk fikk også skrive på en plakat hva de mener er viktigst i kommunepolitikken. Inspillene strakte seg fra helse via skole til gangsti fra Joplassen. Se også bildet til høyre.

Konkret program
Småbylista har et konkret politisk program for å veie opp for at vi ikke tilhører noen politisk ideologi på aksen fra blått til rødt. Programmet legger sterk vekt på tiltak for å utvikle en attraktiv bykjerne på Orkanger for å styrke utvikling i hele regionen. I praktisk politikk etter siste valg har Småbylista markert seg sterkt innen miljø og trafikksikkerhet, og fått gjennomslag i flere saker trass i tilværelsen utenfor den politiske flertallsgruppen.

KartThea Marie vant premien
Og så: Hvem vant den eksklusive lampa verdt over 700 kr fra Skjetne design? Den uttrukne var en av de ytterst få ikke-orkdalingene i konkurransen. Vi gratulerer Thea Marie Aftret fra Skaun, som selv var med på stand i gata for Orkdal Rideklubb.

Det nederste bildet er ikke Thea Marie sitt forslag, men en representativ gjenganger blant bidragene: Gata og Rømme bør danne den tette bykjernen.