Her er vi – med ny nettside for Småbylista

Publisert 15.08.2015

Her ser du 12 av Småbylistas 34 listekandidater etter å ha planlagt valgkampen.

12 av Småblistas politikere.

Fra venstre: Øyvind Bakken, Øyvind Sten, Laila Fjeld, Robert Anthonsen, Gro Rostad, Berit Westrum Johansen, Marit Skjetne, Jan Aage Mortensen, Eva Haugen, Torill Togstad og Geir Knutzen. Foran sitter Bjørn Johan Vullum.

Småbylista går til valg på et program som skal gjøre Orkdal til et enda bedre sted å bo, og til et mer attraktivt sted for tilflytting. Vi trenger flere gode hoder og hender.

På de nye nettsidene kan du lese hele programmet, eller en kortversjon i form av hjertesakene våre.

Berit Westrum Johansen er Småbylistas ordførerkandidat. Bjørn Johan Vullum. Marit Skjetne og Øyvind Bakken er også gitt stemmetillegg. Alle fire fortjener en plass i kommunestyret. Småbylista Orkdal skal bli en positiv, politisk kraft i kommunen de neste fire årene.

På nettsidene kan du lese litt mer om flere av politikerne våre.

Småbylista foreslår konkrete tiltak og konstruktive løsninger. Vi opptrer ærlig og redelig. Både valgkamp, program og politikk skal i størst mulig grad basere seg på fakta og kunnskap.

Ett eksempel:
Når vi vil bruke markedsføring av Orkdal som tiltak for å utvikle næringslivet, bygger det på spørreundersøkelser i næringslivet.

  • Bedriftene i regionen sier at det beste en kommune kan gjøre for dem er å synliggjøre mulighetene i lokalsamfunnet.
  • Bedriftene sier at nok tilgang på kompetanse og rett arbeidskraft (rekruttering/tilflytting) er største utfordring når man vil vokse.

Det kommer flere nyheter framover på denne hjemmesida. Alle som vil skal få vite hva Småbylista står for og vil gjøre.

Husk at du allerede kan forhåndsstemme ved Orkdal rådhus mellom kl 08 og 15 på hverdager. Etter hvert får du flere muligheter for å stemme før selve valgdagen 14. september.

Les om forhåndsstemming i Orkdal.