Hele Orkanger trenger ekspressbuss 310

Publisert 29.01.2018

Hele Orkanger fortjener et busstilbud med ekspressrute 310 til Trondheim, også Nerøra. I et leserinnlegg i ST minner Småbylista om at rådmannen skal ta opp kravet med AtB innen 1. februar. Her er innlegget:

DSC_0014«Rådmannen skal gå i dialog med AtB innen 1. februar slik at bussrute 310 kan kjøre gjennom hele Orkanger i stedet for å svinge av/på E39 ved Hov. Det vedtok Orkdal kommunestyre i desember etter forslag fra Småbylista. Vi håper administrasjonen i Orkdal kommune står på kravene og at AtB er imøtekommende denne gangen.

Vedtaket er viktig av flere grunner:
•    Med en liten justering av ruta vil ekspressbuss 310 fange opp Nerøra og gjøre det mer attraktivt å ta buss for flere. Her bor det mye folk og det bygges nye boliger.
•    Målet er å få flere til å velge buss framfor bil. Orkdal har nesten 1000 pendlere til Trondheim.
•    Det blir mindre behov for å bruke verdifulle tomter i sentrum til innfartsparkering. Villparkering og press på p-plassene langs rute 310 øker.
•    Bussen slipper å vente på kryssende trafikk ved påkjøring på E39 ved Hov.

Bare Nerøra mangler tilbud
Rute 310 kjører allerede gjennom tettbebyggelsen fra Fannrem til Hov. Bare det siste strekket forbi Nerøra mangler. Ruteopplegget er tatt opp tidligere uten hell. I fjor tok en innflytter fra Skaun kontakt med Orkdal kommune flere ganger uten respons. Vedkommende, som er pendler, trodde naturlig nok at rute 310 passerte forbi den nykjøpte boligen, men det gjør den altså ikke.

Vær offensiv overfor AtB
En justering av ruta vil trolig føre til marginalt lengre reisetid, sannsynligvis kan det best måles i sekunder. I tillegg må bussen gjennom kulverten ved Thamshavn for å komme på og av E39. Men busstilbudet er til for passasjerene, ikke omvendt, og fordelene med å betjene hele Orkanger med ruter 310 er langt større enn disse ulempene.
En del andre kommuner rundt Trondheim ser ut til å opptre mer offensivt overfor AtB. Kollektivtilbudet er viktig.

For Småbylista Orkdal
Berit Westrum Johansen»