Frivilligsentralen tvinges til å flytte – muligens bare til biblioteket

Publisert 20.12.2019

Frivilligsentralen må ut av Hjørnegården på Orkanger. Det har Arbeiderpartiet, Senterpartiet og KrF bestemt. Småbylista og resten av «regnbuealliansen» fikk vedtatt at sambruk med biblioteket skal utredes som et alternativ.

Det politiske flertallet flytter Frivilligsentralen før sommeren.

Skrekken er at Frivilligsentralen flyttes helt ut av sentrum. Dagens lokaler er optimale; godt synlige med åpen  fasade og vegg i vegg med Skattkammeret.

Håpet er at som en nest beste løsning kan både Frivilligsentralen og biblioteket bli bedre og få mer besøk ved sambruk. Både besøk og åpningstid ved Orkland sitt hovedbibliotek er for dårlig.

Flertallet i kommunestyret vil ikke betale husleie lenger for Frivilligsentralen. Den må inn i kommunale lokaler – i verste fall bortgjemt på rådhuset og adskilt fra beslektede tjenester . Småbylista, Pensjonistpartiet, FrP, MdG og Rødt ville bevilge penger til fortsatt husleie. Det lyktes i fjor, men Frivilligsentralen tapte i år.

Hele kommunestyret stemte imidlertid for følgende forslag fra de fem partiene i regnbuealliansen:

«Frivilligsentralen på Orkanger
Forutsatt at flertallet vedtar å flytte Orkdal frivilligsentral ut av Hjørnegården, utreder rådmannen ny lokalisering ved Orkanger folkebibliotek, blant annet:
Arealbehov og arealbruk.
* Kostnader ved ombygging for å oppnå effektiv sambruk.
* Muligheten for at sambruk med frivilligheten kan gi utvidet åpningstid ved biblioteket.
Frist: 1. mai 2020.

Bakgrunn: Moderne bibliotek fungerer som pulserende møtesteder med et bredt spekter av tilbud til befolkningen. Lokalene begrenser bruken av hovedbiblioteket i Orkland. Det må avklares om en engangsinvestering for å samlokalisere med frivilligheten kan gi utvidet åpningstid med liten eller ingen økning i driftskostnader.
Rådmannen skriver om saken i notat til budsjett og handlingsplan.
”Ombygging Orkanger bibliotek for å tilrettelegge for økt frivillig bruk: Det er mulig å bygge sammen to rom for å etablere et kjøkken som også kan brukes av frivilligheten, jmf biblioteklovens intensjon. (…) Prosjektet er estimert til ca. 300 000 kroner, det er ikke funnet rom for prioritering.”
Rådmannen skriver videre at det er ønskelig å legge til rette for selvbetjening som gir utvidet åpningstid og økt bruk av bibliotekene, men at det krever ombygging og sikkerhetstiltak.»

Bjørn Krokdal ved den imponerende og gratis utlånssentralen Skattkammeret i Hjørnegården. Dette er dagens nabo til Frivlligsentralen.

Tanken er denne: Ved en enkel ombygging for Frivilligsentralen i første etasje og investering i noe utstyr for selvbetjening, kan biblioteket øke åpningstida og  Frivilligsentralen bli mer brukt.  Det vil være et kinderegg og samtidig motvirke en årelang politikk som svekker sentrumsgata i Orkland. Sambruk kan gi synergier og merverdier for en billig penge.

NB – vi er i bakleksa
Storkommunen Orkland har et fullstendig utdatert hovedbibliotek.Vi kunne fått et moderne bibliotek mot en husleie på 2 mill. kr. per år (Salvesen & Thams på Rømmetunet), men flertallet vil ikke trass i at netto kostnad er enda mindre. I stedet skal vi leve i årevis uten et respektabelt bibliotektilbud, mens Newton-rom blir bygd i all hast.

Stjørdal kommune har 25 000 innbyggere og 680 000 bibliotekbesøk på et år.
Gamle Orkdal har 12 000 innbyggere og 29 000 bibliotekbesøk samme år.
Med moderne lokaler er potensialet 12-dobling når man regner innbyggertall Stjørdal vs gamle Orkdal.
Tidsmessige bibliotektjenester er et unikt tilbud for ung og gammel, fattig og rik. Det er gratis.

Biblioteket på Orkanger – trivelig men smått og gammeldags. Kanskje kan det få et løft ved sambruk med frivilligheten.