Forslag til Årsmøtet: Navneendring

Publisert 23.02.2020

Navneendring er på agendaen når Foreningen Småbyen og Småbylista Orkland har Årsmøte 2020 i Orkland Folkebibliotek på Orkanger kl. 19, torsdag 27. februar.

Innen fristen for innkomne forslag, fikk styret innspill om at Foreningen Småbyen og Småbylista Orkland endrer navn til Småbypartiet Orkland. Forslaget innebærer at det som har vært organisert som ei forening, nå blir et politisk parti med en medlemsorganisasjon og en kommunegruppe med samme navn. Styrets vedtak er at forslaget anbefales og at det legges fram for Årsmøtet 2020 for behandling og avgjørelse.

Begrunnelsen for navneendringen er følgende:

«Endringene slår fast at Småbylista er et politisk parti, samt at Foreningen Småbyen og Småbylista er det samme. En slik endring vil gjøre det enklere å markedsføre politikken vår.
Dermed vil Småbypartiet organiseres som andre partier med en medlemsorganisasjon med årsmøter, og en kommunestyregruppe som driver partiets politikk som folkevalgte i kommunestyre, råd og utvalg.»

Agenda for Årsmøtet 2020

1. Årsmelding 2019 – styret og kommunestyregruppen

2. Årsregnskap 2019

3. Årskontingent 2021
– Styrets forslag: Årskontingenten 2021 blir den samme som i 2020.

4. Innkomne forslag
– Forslag om vedtektsendring: Foreningen Småbyen og Småbylista Orkland endrer navn til et felles navn: Småbypartiet Orkland.

5. Valg
– forslag legges fram på årsmøtet.

For å ha stemmerett på årsmøtet, må du ha betalt medlemskontingent for 2020.