Folkemøte: Hvordan blir Nerøra – den glemte perlen?

Publisert 22.01.2020

Fullt hus i andre etasje på biblioteket da folk diskuterte Nerøras framtid.

Ca 50 møtte fram da Foreningen Småbyen arrangerte åpent møte om framtida på Nerøra tirsdag.

Utgangspunkt: Sterkt forsinket starter kommunen nå arbeidet med ny reguleringsplan for gamle Orkanger. Dagens plan er utdatert, fra 1982. Ny plan vil blant annet berøre følgende:

  • Hvor strengt skal bygningsvernet være?
  • Hva får eiere lov å gjøre med gamle hus?
  • Skal vi godta fortetting – eller er det viktigst å beholde grøntområder som de store hagene i Bekkfaret?
  • Skal planen omfatte områdene mot sjøen – og hva kan vi bruke den kommunale Birkeland-tomta ved Langbrua til?
  • Hvordan regulere gater og trafikk?
  • Er det mulig å stimulere til næringsvirksomhet igjen?

Fra nedre del av Fjordgata, hjertet i det Senterpartiet omtaler som den viktigste trehusbebyggelsen i Trøndelag utenom Røros.

Ingrid Voll, fagleder plan i Orkland kommune, orienterte om prosessen som starter snart. Først skal det bestemmes hvilke tema planen skal omfatte (planprogram).

Antikvariske myndigheter kalte uthusene på Nerøra et utrydningstruet bygningsmiljø i forbindelse med Orkdal 2040-planen. Mange uthus forsvinner trass i vern. Det er dyrt å sette dem i stand i tråd med alle krav.

Alle huseiere vil få infobrev når de kan komme med innspill. Her er noen emner som ble diskutert på biblioteket:

1. Vern av gamle hus – hva blir lov?
Innspill:
– Gamle fasader viktig, men folk må få bygge ut i bakkant for å gjøre husene funksjonelle.
– Skal vi tilpasse tilbygg til gammel stil eller bygge i skarp kontrast for å markere skillet mellom gammelt og nytt?
– For vanskelig å finne fagfolk som kan gi antikvariske råd og hjelp.
– Kommunen mangler arkitekt, men spør regionkonservator ved industrimuseet på Løkken om hjelp.

2. Økonomisk støtte ved restaurering
– Kommunen gir inntil 30 000 i støtte, det monner ikke.
– Bedre å gi større beløp til færre.
– Vi ser at uthus ramler ned, klatting er nytteløst for å berge bygg.
– Uthusenes skjebne avhenger av om eierne har vilje og interesse.

3. Miljøet generelt
– Nerøra har få offentlige friområder.
– Viktig å få til aktivitet på den såkalte Thamshavnbanen, som var balløkke før (eid av Salvesen & Thams, regulert til friområde i dag).
– Ikke tillat bygging i de store hagene i Bekkfaret.
– Unngå fortetting på Nerøra.
– Bilbruken skjemmer området, folk parkerer langs husveggene der det var hager før.
– Å åpne mot sjøen og samtidig verne mot havn/industri kan være dilemma.

4. Nerøras status og anseelse
– Bevisstheten rundt Nerøra som bevaringsverdig område stiger (Ingrid Voll)
– Senterpartiet til valg på at Nerøra er «den viktigste trehusbebyggelsen i Trøndelag utenom Røros«.
– Flere partier med Nerøra i valgprogram (varaordfører Are Hilstad fra Ap deltok på møtet – Hilstad kjenner vernedilemma fra Bjørnli).
– Kommunen bør investere i tiltak som hever status og styrker identitet – feks estetisk gatebelysning, det vil bidra til å bevisstgjøre huseiere.

Frelsesarmeen har fått eiere som vil sette huset i original stand og skape ny aktivitet i storsalen.

FRELSESARMEEN – en gladsak
Mange var bekymret da Frelsesarmeen la ut det siste forsamlingslokalet på Nerøra for salg i fjor, men her hadde vi flaks. Ekteparet Sidsel og Knut Riiber i Trondheim har kjøpt bygningen for at flest mulig skal få glede av den. De bød over en klassisk investor. Sidsel Riiber på møtet:
– Vi er glade i gamle hus og så at Frelsesarmeen på Orkanger var til salgs. Vi dro utover. Da vi oppdaget Nerøra, bestemte vi oss.

De nye eierne skal først pusse opp leiligheten i andre etasje. Etter hvert håper de å restaurere storsalen til fordums prakt. De er usikre på bruken, men Sidsel Riiber nevner danseskole som en av mange mulige aktiviteter. Planen er å tilbakeføre Frelsesarmeen til original stil fra tidlig 1900-tall. Hvis du har gamle bilder eller informasjon om bygget, send e-post til ferniesplass2@gmail.com

PS: Arrangør Foreningen Småbyen er medlemsorganisasjonen bak Småbylista Orkland.

Sveligata er ett av mange idylliske gateløp på gamle Orkanger.