Folkehelsesentret: Nå krever flere informasjon

Småbylista er ikke lenger alene om å kreve mer informasjon om forhold rundt Folkehelsesenter og Newtonrom. Nå lover rådmannen åpenhet.

Fokehelsesentret med badeanlegg reiser seg mellom hallene og Gammelosen.

Gang på gang har Berit Westrum Johansen, Knut Even Wormdal og Marit Mjøen fra Småbylista/Uavhengige etterlyst info. Det gjelder alt fra flytting av legesentre til kostnader, kommende billettpriser, ansvarsfordeling og mulig rolleblanding og inhabilitet. Svarene har stort sett vært uklare med henvisning til at Folkehelsesentret er et eget foretak på sida av kommunal drift, eller at «informasjon kommer senere.»

Eksempler på hva vi vet og ikke vet:

 • Newtonrom
  til 4,5 mill sprekker med 500 000. I tillegg ligger en svær vannledning under tomta som man ikke vet hva det vil koste å legge om. Argument for å hastebevilge penger i mars var at maskinene sto klare. I september har maskinene ennå ikke gravd grop.
 • Reservene
  til et prosjekt til ca 400 millioner kroner er oppbrukt i god tid før sluttoppgjør. Reserven skal gi økonomisk sikkerhet ved uforutsette kostnader. Mesteparten av reserven har gått med fordi det var dumpet mye mer silikastøv fra Thamshavn enn Orkdal kommune trodde. Rådmannen tror det skal gå bra likevel.
 • Uoversiktlig
  Prosjektet er et konglomerat av interesser og funksjoner; feks offentlig og privat del i selve sentret, Orklahallen, Klatrehallen og sammenbygging mellom disse. Hvordan kostnader blir fordelt mellom aktører kan få følger blant annet for billettpriser. «Dette er viktig å avklare», poengterte Knut Even Wormdal.

  Knut Even Wormdal.

 • Billettpriser
  Folk spør stadig om hva det vil koste å bruke sentret både for publikum og skoler. Svarene uteblir et drøyt halvår før planlagt åpning.
 • Rollekonflikter
  og mulig inhabilitet er ikke avklart underveis. Både daglig leder i Klatrehallen og styreleder i Fjellsportklubben sitter i kommunestyret (og delvis i formannskapet). Hallen og klubben er involvert i prosjektet, eller grensene er i beste fall uklare. To medlemmer i kommunestyret fikk «fritak» fra å stemme ved en anledning, en av dem var inhabil på et annet møte. Du kan ikke «fritas» pga mulig inhabilitet, bare av personlige grunner. PS: Dette er ingen anklage om at noen av disse har gjort noe galt, men forholdene er uryddige.
 • Utleie
  Hvem skal inn i 1000 kvm i toppetasjen, der det skal komme leieinntekter? Hvor mye er utleid og hva vil mangel på leietakere bety? Det var her kommunen ønsket at legesentrene på Fannrem og/eller Orkanger kunne flytte inn.

I kommunestyret onsdag sa Lavrans Skuterud (V) at også han er frustrert over mangel på informasjon og avklaringer. Rådmannen fikk klare signaler, og svaret var like klart:

Det kommunale foretaket vil bli invitert til å orientere politikerne.

PS:
Prislappen har økt gradvis fra enkelt sagt 300 til 400 millioner gjennom ulike politiske vedtak som det er vanskelig å holde styr på i ettertid. Innfløkte saker med forslag om utvidelser og opsjoner har kommet underveis. Det gjelder både en tredjeetasje og en fjerdeetasje, nye energiløsninger og det mye omtalte Newtomrommet som isolert sett betyr minst økonomisk.

Legesaken
Mangel på informasjon er en direkte årsak feiden rundt Fannrem legesenter, som har ført til at rådmannen i Orkdal (ved kommunelegen) gikk til det skritt å refse et politisk parti (Småbylista) i avisa. Dette er oppsiktsvekkende rolleblanding i seg selv, og dessuten helt uten saklig grunnlag. Mer informasjon om den saken kommer.