Folk på byfest: Eldreomsorg, skole og åpenhet

Publisert 22.06.2019

Småbylista ba folk på byfesten på Orkanger hake av for hva de mener det er viktigst vi jobber med. Flest streker fikk:
* Eldreomsorg
* Skole og barnehage
* Åpenhet i kommunen

Solveig Nærup Sandvik, Robert Anthonsen og listetopp Berit Westrum Johansen på stand for Småbyilsta på byfesten. Bjørn Johan Vullum inne i skyggene.

Vi ba også om å få konkrete innspill. Svar:
– Lærertetthet.
– Ta vare på sjørreten (aktuelt mht havneutbygging)
– Kulturhus på Rømme
– Styrke helsestasjon og skolehelsetjeneste
– Vedlikehold av kommunale  boliger
– Bedre framkommelighet for eldre
– Levende sentrum

Noen forslag kom etter diskusjon med Berit Westrum Johansen, Robert  Anthonsen, Bjørn Johan Vullum og andre som sto på stand. Det skal sies.

Småbylista delte ut brosjyre med kortversjon av programmet for perioden 2020-2023 sammen med popkorn. Småbylistas møte med folk gjenspeiler litt av debatten om lista:
– Trenger ingen brosjyre. Dere får stemmen min, sier noen.
– Uaktuelt. Dere tenker bare Orkanger, sier andre.

Det siste er helt greit, for kritikk gir oss en mulighet til å forklare at vi IKKE tenker bare på Orkanger. Vi mener to ting spesielt om den saken:

1. Utfordringer:
Orkanger som raskt voksende sentrum har noen utfordringer resten av Orkland har i liten grad, og dem må vi kunne løse uten at det oppfattes som grendestrid. Konkret dreier det seg bla om trafikksikkerhet, støy og framkommelighet for myke trafikanter – og spesielt folk som er dårlige til beins.  Stadig flere eldre bor midt i den økende trafikken på Orkanger.

2. Muligheter:
Orkanger åpner muligheter for sunn vekst i hele Orkland hvis vi greier å utvikle stedet til et attraktivt sentrum. Spesielt betyr det mye for næringslivet, som konkurrerer hardt om kompetanse. Av hensyn til hele Orkland må vi lage et sentrum andre regioner vil misunne oss. Det krever et moderne kulturhus og en levende bykjerne uavhengig av kjøpesentrene. Vi må få ungdommen hjem etter utdanning i storbyene.

Småbylista har blant annet programfestet spredt boligbygging og gode tjenester der folk bor. Vi tror tjenestene blir bedre med Orkland.

Popkorn og tippekonkurranse på byfesten.

Apropos de unge
Småbylista arrangerte en upolitisk konkurranse om å tippe hvor mange klinkekuler som lå i et Norgesglass. Vi visste ikke svaret selv, og over 130 prøvde å gjette seg fram.

Ved opptellinga viste det seg at glasset inneholdt 110 kuler. Ingen hadde helt rett, men en gjettet 109 og en 111. Vi trakk lodd, og vinneren ble Leah Foss, som tippet 111. Gavekort hos Britt i By´n er utdelt.

Leah Foss veldig lykkelig vinner – var bare ei klinkekule unna helt rett svar. Robert og Berit delte ut premie.