Flere hoder og hender

• Mangel på kompetanse bremser næringslivet vårt og svekker de kommunale tjenestene. Vi må sørge for at våre egne ungdommer vender hjem til Orkland med den utdanninga de tar i storbyene. Vi må få innpendlere til å bosette seg i kommunen, og vi må bidra til at vi som bor i Orkland bruker småbyen Orkanger i stedet for storbyen Trondheim på fritida.
• Planene i Ustmarka vil kreve økt tilgang på kompetanse til de fleste samfunnsområder om de blir gjennomført.
• Et attraktivt regionsenter bedrer tilgangen på sykepleiere, lærere og all annen kompetanse som må til for å sikre tjenester der folk bor.
På bildet er to av politikerne våre på besøk ved Orkdal helsetun. Både kommunen og næringslivet sliter med rekruttering.