Fjerde nei i Tverradkomsten – slik stemte partiene

Publisert 03.10.2020

Orkland kommune åpner Tverradkomsten for tungtrafikk på toppen av vanlig transport. Samtidig sier Ap, Sp, KrF, Frp og Pensjonistpartiet (!) nei til å sikre eldre og andre myke trafikanter med fortau.

Faksimile fra avisa Sør-Trøndelag 1.oktober.

Åtte husstander
er stengt inne uten fortau eller gangfelt. De må gå rett ut i gata eller balansere på toppen av en skråning  midt i massiv trafikk. Slik skal de ha det enda en vinter,  har et politisk flertall bestemt. Det skjer trass i følgende:
1. Pengene står på bok etter overskudd fra 2019.
2. Fortauet er regulert og byggeklart.
3. Det kan stå ferdig i november.
4. Kommunen har selv gjort forholdene akutt verre ved å sette på tungtrafikk uten dialog eller avbøtende tiltak. Beboerne er bare valset over.

Kommunale vedtak ga trafikk
Tverradkomsten er den nye hovedgata på Orkanger. Åtte leiligheter i soklene ved sameiet Geilan har ingen annen adkomst enn opp en bakke og rett ut i trafikkstrømmen. Veien er kommunens ansvar og trafikken har økt bla på grunn av kommunens egne vedtak om:
– OK til videre utbygging av OTI-sentret
– bygging av utleiebygg til Isfjord Norway
– åpning av Folkehelsesentret.

Økonomisk perspektiv – en halv milliard:
Kommunen har investert ca 550 millioner i Isfjord Norway-bygget og Folkehelsesentret.
Fortau til de som har blitt innestengt koster 1,5 million (tidligere 1,3). Men nei.

Historien
2018:
Småbylista mfl foreslo 1,3 mill til fortauet på 2019-budsjettet. Nei.
2019-1:
Småbylista foreslo 1,3 mill til fortauet da et større beløp kom til fordeling midt i året. Nei.
2019-2:
Småbylista, PP, FrP; MDG og Rødt foreslo 800 000 til et halvt fortau i håp om at halvering kunne friste flertallet. Nei.
2020:
Småbylista foreslår 1,5 mill til fortau fordi tungtrafikk settes på samtidig som det skal fordeles overskuddsmidler. Nei.

Denne gangen stemte Høyre, SV, Venstre, MDG og Rødt sammen med Småbylista. Pensjonistpartiet og FrP, som stemte for ved forrige korsvei, vil ikke prioritere fortau før vinteren og følger Ap/Sp/KrF.

Midlertidig gangfelt og nedsliping av en 20 cm høy fortauskant på motsatt side av hensyn til folk med rullator og andre som er dårlige til beins, vil avhjelpe situasjonen litt. Dette tiltaket har vært tema lenge, men er ikke gjennomført trass i at Orkland kommune har planlagt å åpne for tungtrafikk ei tid.

Nedsliping av kantstein
ved kryss og gangfelt på Orkanger og Fannrem er foreslått i flere år. Flertallet er mot også dette, selv om sentrumsområdene nå utvikler seg til eldrebyer fordi det bygges leiligheter med livsløpsstandard i stor stil. Universell utforming (UU) har lav status utendørs i Orkland. Rådmannen har feilinformert politikerne om regelverket for UU. Ifølge Kommunalt råd for personer med nedsatt funksjonsevne har rådmannen også gitt en uriktig framstilling av rådets oppfatning etter befaring.

PS – Tverradkomsten og transport
Kommunen inviterte berørte til informasjonsmøte ETTER at Grønørbrua var stengt og Tverradkomsten gjort om til trase for tungtransport. Transportører har reagert sterkt på linje med beboere. Allerede i oktober 2017 fattet Orkdal kommunestyre vedtak bla med sikte på å utbedre kryss slik at tungtrafikken ikke må gjennom sentrum ved veg- eller brustenging på Grønøra. Tiltak er ikke iverksatt.

Perny Steinshaug ved veien opp til Tverradkomsten. Perny har flyttet fra leiligheten etter at bildet ble tatt i fjor.