Svart dag for Orkanger: Plan for sentrumsdød

Publisert 11.05.2022


Kommunedirektøren (KD) i Orkland ber politikerne spre Orkanger videre. Ledelsen i kommunen foreslår å følge ei oppskrift for rask sentrumsdød – stikk i strid med alt den samme kommunedirektøren har lært bort.

Et slag i ansiktet
Forslaget ble lagt fram onsdag som en del av ny arealplan for Orkland. Orkanger-delen var en knyttneve rett i fjeset på alle som i årevis har forsøkt å arbeide etter følgende vedtatte prinsipp:
Et mer kompakt og attraktivt sentrum med gangavstand mellom tilbud.

KDs forslag i korte trekk:
1. Handel på Laksøra for butikker ned til 1500 kvm – noe som er betydelig mindre enn feks Coop Extra.
2. Nytt handelsområde nær Thamshavn når det er fullt på Laksøra.
3. Ingen tiltak for å vitalisere sentrum.

Sentrum visner
Sannsynlig resultat ifølge allmenn kunnskap og fagfolkene som KD har invitert til Orkland for å snakke om framsynt byplanlegging:

1. Enda mer intern biltrafikk, fordi det ikke er gangavstand mellom tilbud.
2. Statens Hus-tomta og Franslykkja blir liggende brakk.
3. Orkanger sentrum ender som et bolig- og kontorområde uten liv på kveldstid.

Nei til alle tiltak i Orkanger sentrum
Forslaget er den sikre vei mot sentrumsdød, særlig når byspredning skjer uten at det blir gjort noe som helst fra Orkland kommune for å styrke bykjernen. Seinest i desember avslo Ap og Sp på ny å vurdere muligheten for å lage et trekkplaster i sentrum ved å gi Orkland et moderne bibliotek og en kino som lever og er åpen hver dag.

Et mantra i Orkland er at vi får til det vi vil. Flertallet vil ikke bruke brutto 4 mill kr per år på en sentrumskjerne med et respektabelt bibliotek- og kinotilbud. Dagens tilbud hører hjemme på 1900-tallet.

To nye handelsparker
I stedet legger kommunens ledelse opp til et tredje kjøpesenter på Laksøra i tillegg til OTI og Amfi. Handel i en ny næringspark over E39  ved Strandheim/Thamshavn var KD imot for kort tid siden – av hensyn til Orkanger sentrum. Noe har skjedd på rådhuset.

KD bruker to argumenter for videre byspredning. Argumentene er identisk med investorene sine. Begge er feil – eller i beste fall så faglig tvilsomme at det lukter politisk bestilling.

Påstand 1: Det er ikke plass til utbygging i sentrum
Svar: Statens Hus-tomta og deler av Franslykkja er ledig. Andre deler av Franslykkja skriker etter omforming ved at verksteder og lager flyttes ut. Vi må presse fram utbygging her FØR handel spres videre utover.
Påstand 2: Sentrum tåler ikke trafikken til nye etableringer på 1500 kvm 
Svar: Coop Extra er 1800 kvm. Etableringer på Statens Hus/Franslykkja ville ha lagt til rette for at folk parkerer ett sted og går mellom tilbud. KDs forslag vil føre til mer bilkjøring, og gjøre Orkanger enda verre for myke trafikanter.

Coop og Thon bestemmer på Orkanger
KD lar Coop og Thon få det som de vil. I fjor brøt kommunestyrets flertall loven i BilXtra-saken etter forslag fra KD – for å tekkes Coop Nordvest sine ønsker på Laksøra. Vedtaket måtte gjøres om etter at Småbylista ba Statsforvalteren gjennomføre lovlighetskontroll.

Spillereglene er endret flere ganger for å tilfredsstille Coop og Thon. Ordfører Oddbjørn Bang understreket næringslivets behov for forutsigbarhet da forslaget ble lagt fram onsdag. Det finnes næringsaktører på Orkanger som følger langsiktige spilleregler. Forutsigbarhet gjelder ikke dem.

Coops parkeringsplass i sentrum
Coop Nordvest eier både deler av Laksøra og en av de mest sentrale tomtene (Statens Hus) i sentrum. Den bruker Coop til parkering. Hvorfor prioritere Laksøra? Det er billigere å bygge der – ingen fordyrende krav som i sentrum.

Bestemmelsene på Laksøra ble sist endret så seint som i 2018 da KD (rådmannen den gang) ville myke opp. Reglene ble tilpasset Biltema, med et minimumskrav på 2100 kvm per butikk. Nå skal kravet senkes til 1500 kvm – som feks betyr fritt fram for dagligvare (Coop Extra er 1800). Det er innlysende at både Laksøra og Beitøra etter hvert kan fylles opp med virksomheter av samme type som allerede finnes der, men det krever is i magen.

Administrasjon og politikk
Kommunedirektørens forslag gravlegger ideene bak Orkdal 2040 og er i strid med tung kunnskap om bærekraftig byutvikling. Det reiser naturlig nok spørsmål om politisk påtrykk kan ha satt faglige vurderinger til side. Laksøra har vært en verkebyll i skjæringspunktet administrasjon/politikk lenge. Les saker på Orkangevel.no fra 2017:
Hemmeligheter og velgersvik på Laksøra
Vil ikke snakke om sentrum før Laksøra
Rådmannen åpner for dagligvare på Laksøra

Urban ørken
Forslaget vil forstrekke et allerede altfor langt sentrum, gi mer bilbruk og føre til at ørkenaktige områder i sentrum blir liggende som de er. Orkanger har allerede en sentrumsakse som tilsvarer diameteren på Midtbyen i Trondheim. Aksen brukes til bilkjøring.

I løpet av sommeren og høsten skal arealdelen vedtas. Senterpartiet har alltid undergravd forsøkene på styrt sentrumsutvikling. Sp lar markedskreftene herje fritt i sentrum.

Ap med sentrumsvedtak
Arbeiderpartiet har derimot gått til valg på å gjøre sentrumsgata til tyngdepunktet i en levende og attraktiv bykjerne. Dermed kan Ap neppe stemme for KD sitt forslag, men Sp greier trolig å skrape sammen et flertall likevel.

Ap gikk også til valg på å lage en sentrumsplan, som nå skal vedtas. Den er verdiløs når kommunen samtidig åpner nye handelsområder utenfor hver ende av et altfor langstrakt sentrumsområde.

Åpne møter – følg med!
Hovedutvalg Forvaltning behandler saken første gang 18. mai
Kommunestyret sender planen ut på høring 25. mai.

Alle med hjerte for Orkanger bør følge godt med og avgi høringsuttalelse.

Under ser du Orkanger sentrum slik eier Coop Nordvest og kommunedirektøren i Orkland mener det skal være.