En moderne plan: Slik skal vi få flere gode arbeidsplasser

Publisert 08.09.2015

Oversikt___LVTNSmåbylista arbeider for et mer mangfoldig næringsliv i Orkdal. Vi trenger mer kompetanse til kommunen og flere bein å stå på. – Derfor må vi vise folk utenfor Orkdal hva som er godt her, sier ordførerkandidat Berit Westrum Johansen.

Flere partier har et ensidig fokus på havn. Småbylista er for at havna skal få utvide så lenge vi kan være sikre på at avbøtende tiltak vil gjøre Orkdal til et bedre sted å bo, og ikke et verre sted. Men utvikling av næringslivet er mye mer enn havn.

Småbylista har markedsføring av mulighetene i Orkdal som første tiltak. Hvorfor? Fordi bedriftene selv etterlyser nettopp det. De trenger kompetent arbeidskraft for å vokse. Som punkt to på næringslivets egen ønskeliste kommer attraktive boligområder.

Småbylistas tiltak for et sterkere næringsliv og flere arbeidsplasser:
•    Starte aktiv og målrettet markedsføring av Orkdal i samarbeid med næringslivet.
•    Lage en nettportal i samarbeid med næringslivet med nøkkelopplysninger om lokale virksomheter – bedrifter og miljøer: Produkter, markeder, antall ansatte, verdiskaping og eiere. Formålet er todelt; spre kunnskap og stolthet om næringslivet vårt innad i kommunen, og markedsføre bedriftene utad med tanke på rekruttering.
•    Publisere alle nyetableringer på samme nettportal.
•    Bidra til å styrke kontakten mellom lokalt næringsliv og teknologiske kunnskapsmiljøer ved NTNU og Sintef. Søke systematisk samarbeid med utdannings- og forskningsmiljøene for innovasjon og utvikling.
•    Gjøre Ungt Entreprenørskaps programmer obligatorisk i grunnskolen.
•    Gi næringslivet større forutsigbarhet i plan- og byggesaker.
•    Forsterke samhandlingen mellom næringsliv og kommune. Næringslivet skal oppleve Orkdal kommune som en effektiv, ryddig og serviceinnstilt samarbeidspartner.
•    Være pådriver for flere statlige arbeidsplasser i Orkdal.
•    Arbeide for å sikre de offentlige arbeidsplassene vi har, som Orkdal sjukehus, NAV forvaltning og skatteetaten.

Nøkkelpersoner vil ikke bo her
389 pendler fra Trondheim til Orkdal på jobb. Mange av dem er nøkkelpersonell i næringsliv og offentlig sektorSmabylista_portrett_bjv. Ca. 1000 pendler motsatt vei.

Småbylistas 2. kandidat Bjørn Johan Vullum (bildet) er i den siste kategorien. Bjørn Johan syklet tur-retur Tyholt på jobb i dag. Han er en av mange spreke, aktive og engasjerte orkdalinger på Småbylista.

Småbylista har det mest konkrete programmet av alle partier for å utvikle næringslivet i Orkdal. De siste dagene har bedriftene våre selv fortalt om kampen for å sikre kompetent arbeidskraft – og frykten for at ei storhavn faktisk kan virke mot sin hensikt.

Det er bra med litt tvisyn. Tenk nytt, stem Småbylista.