Dette skal Småbylista sikre for framtida

Publisert 19.08.2015

Gammelosen samler folk fra hele Orkdal.

Gammelosen er en perle. Det du ser på bildet skal Småbylista sørge for at vi tar vare på. Havneutbygging er vedtatt, men det skal skje på en slik måte at bomiljø og friområder blir bedre – ikke verre.

Småbylista vil bygge ut flere friområder i Orkdal etter inspirasjon fra Gammelosen. Orklaparken og området Skjenaldelva-fotballbanen-Råbygdfjæra er to konkrete eksempler.

Enkelte politiske motstandere prøver å framstille Småbylistas krav om gode avbøtende tiltak ved havneutbygging som motstand mot nye arbeidsplasser. Orkdal Høyre hevder enda en gang i ST at Småbylista mangler en politikk for å sikre sysselsetting.

– Det er helt feil. I motsetning til Høyre, har Småbylista en konkret og gjennomtenkt politikk for å utvikle lokalt næringsliv. Vi må gjøre mye mer enn å sette av arealer til havneutbygging, sier Småbylistas ordførerkandidat Berit Westrum Johansen.

Bomiljø og folkehelse
Her kan du lese hele programmet til Småbylista. Du kan sammenligne med kritikerne fra Høyre og Orkdalslista og se hvem som har en politikk med håndfaste tiltak.
Nedenfor  er noen få, aktuelle punkter om bomiljø og folkehelse.

 • Prioritere grønne buffersoner mot industri og god skjerming mot industri- og trafikkstøy i alle bomiljø. Utbygging av havna skal ikke påføre boligområdene økte belastninger.
 • Støynivået skal tvinges ned gjennom målrettet arbeid med hver enkelt støykilde, spesielt på Grønøra.
 • Smabylista_portrett_bwjStenge Havneveien for gjennomgangstrafikk, i tråd med faglige anbefalinger, og samtidig sikre Grønørbrua for myke trafikanter.
 • Videreutvikle Idrettsparken og de tilstøtende områdene for å styrke folkehelsa og gi Orkdal et unikt og attraktiv sentrumsområde.
 • Orklaparken skal utvikles til et rekreasjonsområde etter mønster fra Gammelosen:
  – lett tilgjengelig
  – tett på naturen
  – lett å bruke for alle, enten du er idrettsutøver eller må ha hjelp til å gå
  Orkdal kommune må vurdere konsulenthjelp for å finne best mulig løsninger.
 • Utvikle området Skjenaldelva, fotballbanen og Råbygdfjæra til et sammenhengende friluftsområde.
 • Sikre Råbygdfjæra som et unikt naturområde. Avvise havneutbygging på Grønøra Vest med mindre det er åpenbart at avbøtende tiltak vil ta vare på naturverdiene.
 • Åpne Orkanger mot Orkdalsfjorden ved å jobbe for å utvikle Bruket til en fjordpark, eventuelt som ledd i boligbygging og eiendomsutvikling i området.

Skulle bli industriområde
For 40 år siden vedtok Orkdal kommune å bygge industriområde der Gammelosen ligger. Politikerne snudde etter noen år. I dag er industri i Gammelosen utenkelig. Om noen år vil det være utenkelig å vedta havneutbygging uten garanterte tiltak som sikrer bomiljø og friluftsområder.

–    I disse godværsdagene er det flott å se så mange barnehager og skoler fra hele Orkdal bruke Gammelosen, sier Berit Westrum Johansen.

Tenk nytt.
Stol på oss.
Stem Småbylista.