Det lyktes: Lys på gangveger på Nerøra

Publisert 21.11.2019


Gangvegen i Nerviksdalen (bildet) på Nerøra har fått lys. Nå kommer også lys på den mørklagte delen av gang- og sykkelvegen ved Strandheim.

Doble armatur er satt opp.

Dette er rimelige men viktige tiltak Småbylista har jobbet for lenge. Poenget er å sikre et sammenhengende turvegnett som oppleves trygt. På Nerøra har det vært mørklagte strekninger.

Slike standardbrudd reduserer verdien av hele nettet. Sammenheng i nette er bra for folkehelse, trafikksikkerhet og opplevd trygghet.

Småbylista har primært arbeidet for å bygge ny gang- og sykkelveg på samme side som Damphuset for å unngå unødvendige kryssinger av Gammelosveien, men det har ikke lyktes å få flertallet med på å bevilge penger. Orkdal kommune har kostnadsberegnet tiltaket.

Lysene som nå kommer opp på andre strekk er et rimelig alternativ. Dessverre hindrer ikke det at en del går etter Gammelosveien fordi det er kortere enn å ta sløyfa innom hundeparken.

Pila viser nye armatur som gir godt lys på gang- og sykkelvegen når strømmen snart kobles til.

PS – Grønørbrua
Denne skolevegen har kanskje det mest kjente standardbruddet på gang- og sykkelvegnettet. Velforeningene har jobbet i motvind på brua siden 2012, men etter hvert fikk kommunen laget forslag til en teknisk løsning med bredere fortau og fysisk skille mot biltrafikken.

Småbylista har etterlyst gjennomføring gang på gang – med forskjellige svar. Etter flere år ble det klart at Vegdirektoratet må godkjenne løsningen. Der ligger saken nå.