Brannstasjon til 57 eller 30 millioner?

Publisert 24.08.2019

Brannstasjonen på Beitøra holder ikke mål. Men må vi bygge ny annet sted til 57 millioner – eller er det mulig å bygge en fullgod brannstasjon på dagens tomt til omtrent halve prisen?

Brannsjef Leif Harald Bremnes sammen med Knut Even Wormdal, Grethe Gravrok Sand (i bakgrunnen) og Berit Westrum Johansen fra Småbylista.

I så fall sparer vi 25-30 millioner som kan brukes til andre formål. Kommunens ledelse nekter å svare Småbylista på to konkrete spørsmål som kan avklare økonomien. Det skal bygges til 57 millioner – dermed basta.

Altfor dårlig i dag
Dermed får også usikkerheten vedvare. Brannsjef Leif Harald Bremnes inviterte onsdag Småbylista til å se på dagens stasjon.

Alle innser at sånn kan ikke brann- og redningstjenesten ha det stort lenger. Akutte feil og mangler som truer helse og arbeidsmiljø er riktignok rettet opp, men bygget er for dårlig. Der er Småbylista på linje med flertallet.

Men saken er denne: Et kostnadsanslag for rehabilitering kan tyde på at vi sparer 25-30 millioner på å bruke dagens tomt – dersom Fylkesmannen godtar det (flomfare). I stedet har kommunen brukt 10 millioner på å kjøpe ny tomt, og budsjettet på 57 millioner har sprukket.

Kort fra besøket hos Bremnes & co:

  • Dagens bygg – en tidligere konfeksjonsfabrikk – er dårlig, lite funksjonelt og mangler blant annet lokaler til øving og undervisning. Elendige dusj- og garderobeforhold.
  • Tjenesten vil fra nyttår omfatte Orkland og Skaun. I snitt får brann og redning da en utrykning per døgn.
  • Brann og redning må ha fire nye heltidsstillinger for å innfri statens krav om bemanning. Dette styres (pussig nok) av en definisjon av tettsted. Orkanger, Fannrem og Råbygda regnes nå som ett tettsted. Innbyggertallet er over 8000, noe som utløser krav om flere ansatte.
  • Brann og redning vurderer de nye, store industribyggene som største utfordring i kommunen. I tillegg til volumet kommer at næringsmiddelindustri som Isfjord og Norsk Kylling bruker amoniakkgass til kjøling.
  • Brannen på Sponplaten i 2017 var den største brannen nord for Dovre det året.
  • Det meste brann og redning driver med ser du ikke. To oppgaver i tillegg til det å slokke brann eller redde folk og fe i forbindelse med ulykker: Forebygging og feiing.

Kreftfare
Røykgass er svært helseskadelig spesielt på grunn av syntestiske stoff i moderne bygningsmaterialer. Det er påvist overhyppighet av en rekke kreftformer hos ansatte i brann- og redningstjenesten.

I Orkdal er rutinene bedret for å sikre mannskapene god rengjøring så raskt som mulig etter brannoppdrag. Det reduserer risiko. Røykgass trenger ikke bare inn i lungene, men også inn gjennom huden.