Bo godt: Vi skal verne om perler på Nerøra og i Råbygda

DSC_0034Nerøra på Orkanger og Småøran i Råbygda (bildet t.h.) er to av de mest sjarmerende bomiljøene i Sør-Trøndelag. Småbylista vil gjøre Nerøra og Småøran til en del av merkevaren Orkdal.

I dag er den gamle trehusbebyggelsen ukjent for folk utenfor kommunen. Områdene står under press fra havneutbygging og tungtransport.

Hjertesak: Gode bomiljø
– Småbylista er ikke mot regionhavn. Vi er mot ei utbygging som vil gjøre bomiljøene våre verre. De skal bli bedre. Alle har rett til å bo godt, sier Småbylistas førstekandidat Berit Westrum Johansen.

Småbylista vil være garantist for at vi står fast på avbøtende tiltak som beviselig virker, selv om Havna skulle mene det blir for dyrt. Flere partier har hakket på Småbylista i valgkampen fordi vi har en kritisk holdning. Større havn er forsøkt solgt inn som Lotto-premie, noe det ikke er. De negative følgene kan bli større enn de positive.

I ST fredag (4. september) kunne folk lese følgende:
«Orkdal må jobbe for å være en attraktiv bokommune. Det går på ting som sentrumsutvikling, boliger og kultur. Og jeg er ikke sikker på om en regionhavn er veien å gå.»

DSC_0021Sitatet er ikke fra Småbylista, men fra administrerende direktør Ole Johan Svorkdal ved Washington Mills, en av de største brukerne av dagens havn. I likhet med Småbylista er Svorkdal opptatt av at vi må få flere til å bo i Orkdal – ikke bare pendle hit på jobb.

Blant annet dette sier Småbylista om bomiljø:
* Vi vil prioritere grønne buffersoner mot industri og god skjerming mot industri- og trafikkstøy i alle bomiljø. Utbygging av havna skal IKKE påføre boligområdene økte belastninger.
* Støynivået skal tvinges ned gjennom målrettet arbeid med hver enkelt støykilde.
* Orkdal kommune skal føre en mer aktiv politikk mot forslumming av privat eiendom. Bolighus skal ikke stå tomme og forfalle over tid.

Utad er Orkdal kjent som industrikommune. Det skaper forestillinger om larm, støv og røyk. I større grad enn mange andre må vi derfor vise gjennom handling at vi gjør Orkdal til et godt sted å bo.

–    Tenk nytt, hjelp oss å få mer ungdom tilbake etter utdanning, sier Berit Westrum Johansen.