Betong mot barn på Grønøra: Ap/Sp lot barna tape

Publisert 04.03.2020

Ap og Sp vil ikke løfte en finger for å trygge skoleveien mellom Råbygda og Orkanger. Senterpartiets holdning er at møtet mellom betongbiler og barn går fint hvis ungene «har vettet i behold og følger med littegrann

Her ser du ett av fire steder der blant annet tungtrafikk skal over gang- og sykkelveien – nesten uten sikt mot høyre for biler fra fabrikkene. Orkdal Gjenvinning, Con-Form og Betong Øst er blant bedriftene. Småbylista foreslo onsdag dialog med industrien for å samle avkjørslene eller å bygge ny gang- og sykkelvei på motsatt side av bilveien. Ap og Sp stemte ned begge deler.

Det du leste om vett er et direkte sitat fra Rasmus Skålholt, sentral i Orkdal/Orkland Sp siden 2003. Skålholt sammenfatter det som ser ut til å være holdningen også i den nye flertallsgruppa, der Arbeiderpartiet dilter etter Sp:

  • Biltrafikken har forrang.
  • Myke trafikanter får et tilbud hvis det passer sånn.
  • Syklende barn må bruke vettet, så går det bra.

Sp: Orkanger-grenda
Skålholt og Sp mener myke trafikanter har et veldig godt tilbud over industriområdet – mellom «de to grendene Råbygda og Orkanger

Skålholt fikk siste ord i debatten:
«Jeg er ikke det minste bekymret for gående og syklende fra Råbygda. Så lenge de har vettet i behold, tar vare på seg selv og følger littegrann med, så har jeg tro på at det her går bra.»

Sp legger ansvaret for sikkerheten på barna som skal passere betongstasjonen, Con-Form, bilopphuggeri og andre bedrifter på vei til og fra skole, idrettsanlegg, folkehelsesenter og butikker. Sp og Ap har en politisk plattform der målet er å skaffe Orkland sertifisering som trafikksikker kommune…

Avstemningen betongbiler mot barn endte 40-11 for bilene. De 40 kommer fra Ap, Sp, KrF, Venstre, FrP og Høyre. Dette er ett av stedene industritrafikk skal krysse ny skolevei for myke trafikanter.

Feil og synsing om trafikk
På vegne av Sp kunne også den mangeårige lederen i Hovedutvalg forvaltning opplyse at barn fra Evjen krysser flere punkter med en døgntrafikk på 10 000 biler for å komme til skolen på Orkanger. Påstanden fra talerstolen om kryss med 10 000 biler er hinsides all virkelighet. Dessuten rettferdiggjør ikke et dårlig tilbud for Evjen-elever et dårlig tilbud også for elever fra Gjølme skole.

Den nye traséen med bru over Skjenaldelva blir like krevende som dagens trasé ved Norsk Kylling fordi kartet ikke stemmer. Kommunestyret vedtok nylig en reguleringsplan som viser to avkjørsler fra industrien tvers over gang- og sykkelveien. Så oppdager vi i ettertid at to andre avkjørsler er godkjent tidligere uten at de vises på det juridisk bindende kartet. I stedet for å gjøre noe selv, klager Ap og Sp i kommunestyret på at Småbylista så problemet for seint. Men en logisk tolking av kartet er at alt annet enn to avkjørsler skal fjernes.

Det juridisk bindende kartet viser to avkjørsler over ny skolevei fra fabrikkområdet med rosa skravur. I virkeligheten finnes flere mer eller mindre offisielle kryssinger fra fabrikkene. Det viser seg at to av disse er godkjent tidligere uten at de er markert. Nå får barn fra Råbygda en ny skolevei med 4 kryssinger fordi Norsk Kylling krever en ekstra kryssing (totalt 3) på dagens skolevei. Plasteret er trolig verre enn såret.

Nei til å snakke med bedriftene
I kommunestyret onsdag foreslo Småbylista å bygge ny trasé på motsatt side av bilveien og/eller at rådmannen går i dialog med bedriftene på Grønøra vest for se om det er mulig å samle de fire avkjørslene i to kryssinger. Ikke en gang forhandlinger vil Ap/Sp prøve. Partiene har for øvrig gått til valg på gode skoleveier for myke trafikanter.

Den nye flertallsgruppa stemmer i flokk og skokk.  Det gir seg noen underlige utslag, feks: Oddvar Kjøren fra Ap/Råbygda Arbeiderlag har jobbet i mange år for en mer trafikksikker trasé over industriområdet, og Kjøren blir nå leder i et nytt trafikksikkerhetsutvalg. I kommunestyret onsdag stemte han med de andre i gruppa MOT prøve en dialog med industrien av hensyn til barnas sikkerhet. Oddvar Kjøren har tidligere argumentert i kommunestyret for at industrien må kunne samle avkjørslene i bygda vår slik de gjør andre steder.

Se debatten på nettet
Den nye traséen over Skjenaldelva er en kompensasjon siden Ap/Sp vil gi Norsk Kylling en ekstra avkjørsel over dagens skolevei, men plasteret bommer på såret. Ap/Sp stemte ved forrige korsvei mot å gi ungene en fordel gjennom et rekkefølgekrav. Barna skal ta risikoen ved en forsinkelse.

Avstemning i kommunestyret:
Betongbiler – syklende barn 40-11

40: Ap, Sp, KrF, Venstre, FrP og tre av fire fra Høyre stemte MOT tiltak for tryggere trasé.
11: Småbylista, Pensjonistpartiet, SV, Rødt, MdG og en fra Høyre stemte FOR tiltak av hensyn til myke trafikanter.

Bakgrunnen for interpellasjonen fra Småbylista

Nyt debatten på video her
Interpellasjonen starter 1:20 ut i kommunestyremøtet. Sp og Rasmus Skålholts sluttinnlegg starter på 1:45.