Berit W. Johansen fortsetter som leder i Småbyen

Publisert 05.03.2017

Smabylista_portrett_bwjAlle som sto på valg tar gjenvalg i Foreningen Småbyen. Berit W. Johansen fortsetter som leder av medlemsorganisasjonen bak Småbylista.

Slik er styret etter årsmøtet 2. mars:
Leder: Berit W. Johansen (gjenvalg).
Nestleder: Øyvind Bakken (ikke på valg)
Kasserer: Marit Skjetne (gjenvalg).
Sekretær: Hans Kringstad (ikke på valg).
Styremedlem: Nina Sæther Christoffersen (gjenvalg).
Styremedlem: Bjørn Johan Vullum (gjenvalg).
Varamedlem: Øyvind Sten (gjenvalg).
Varamedlem Gro Rostad (ikke på valg)

Aktiviteten er Foreningen Småbyen er først og fremst kanalisert gjennom det politiske arbeidet i Småbylista.

Representasjon, Småbylista i 2016:
Formannskapet: Berit Westrum Johansen
Kommunestyret: Berit Westrum Johansen, Øyvind Bakken, Marit Skjetne og Bjørn Johan Vullum.
Hovedutvalg oppvekst og omsorg: Marit Skjetne.
Hovedutvalg forvaltning: Hans Kringstad.
Hovedutvalg teknikk: Bjørn Johan Vullum.
Eldrerådet: Kari Fagerholt.

Nina Sæther Christoffersen, Kari Fossvoll, Geir Knutzen og Hans Kringstad har møtt som vararepresentanter i kommunestyret.

Politiske saker
Småbylista har engasjert seg sterkt i en rekke politiske saker, særlig innen eldreomsorg,  trafikksikkerhet og sentrumsutvikling/stedsplanlegging. Ved behandlinga av budsjett og handlingsplan fikk vi flertall for følgende tekstforslag i kommunestyret:

  • Rådmannen skal kartlegge snarveier innenfor en radius på 3 kilometer fra skolene med sikte på senere oppgradering. Som et prøveprosjekt skal rådmannen kostnadsberegne enkle tiltak i turdraget mellom boligfeltet i Joplassen og Nerviksbakkan.
  • Rådmannen skal kostnadsberegne trygg sykkelparkering ved de fem mest brukte bussholdeplassene på strekningen Fannrem-Orkanger.
  • Rådmannen legge fram for politisk behandling:
  1. A) Prioritering av tiltak for å gjennomføre den vedtatte gang- og sykkelveiplanen.
    B) Oversikt over og prioritering av trafikksikkerhetstiltak som kan utløse inntil 50 % tilskudd fra Statens vegvesen.
    C) Oversikt over og prioritering av trafikksikkerhetstiltak som kan utløse 50 % tilskudd fra Sør-Trøndelag fylkeskommune.
  • Rådmannen lager forslag til mandat/oppgaver for hovedutvalg teknikk som trafikksikkerhetsutvalg.

Interpellasjon i kommunestyret
I kommunestyret 21. desember reiste Berit Westrum Johansen en interpellasjon til ordføreren med bakgrunn i at administrasjonen ikke har fulgt opp god nok vedtak fra 2015 om å utrede bedre sikring av Grønørbrua. Interpellasjonen førte til et vedtak i kommunestyret som pålegger rådmannen sammen med plan- og trafikkseksjonen i Statens vegvesen å utrede en løsning på Grønørbrua med bredere fortau, skjerming mot vegbanen, innsnevring til ett kjørefelt og signalregulering av biltrafikken.