Berit tok ei vakt på Orkdal Helsetun

Publisert 24.08.2015

????????????????????????????????????

Småbylistas ordførerkandidat Berit Westrum Johansen stilte som assistent på Orkdal Helsetun lørdag. Formålet var å møte eldreomsorgen ansikt til ansikt. – De andre partiene bør gjøre det samme, sier Berit, og peker spesielt på to viktige erfaringer:

– Vi politikere har godt å se menneskene bak statistikken. Vi blir forelagt såkalte Kostra-tall om ressursbruk og effektivitet. Men til sjuende og sist handler eldreomsorgen vår om
mennesker. Mennesker som har levd et langt liv, men som nå er avhengig av andre for å få dekt sine grunnleggende behov. De er avhengig av god hjelp og omsorg for å kunne leve et verdig liv.

– Vi har også godt av å møte dem som arbeider med de eldre når de er på jobb for å få innblikk i den praktiske hverdagen deres. Jeg har møtt ansatte som gjør en fantastisk jobb, men som sier at de skulle ønske at de kunne gjort så mye mer for hver enkelt pasient. Derfor håper jeg de andre partiene tar ei vakt før vi skal lage budsjett og bestemme hvor mye penger som skal gå til omsorg.

Berit Westrum Johansen er lærer og kjenner problemstillingene i skolen bedre enn i eldreomsorgen. Lørdag møtte hun på arbeid på 3-posten klokka 7 om morgenen, og var med på rapport, stell og mating som en vanlig assistent fram til endt vakt klokka 15.

– Vi vet at eldreomsorgen er presset, og vi vet at vi får stadig flere eldre med stort
hjelpebehov. Det jeg fikk se på helsetunet er at omsorg er tid. Tid krever flere hender. Det er
ingen tvil om at Orkdal Helsetun trenger større bemanning. De ansatte sier at de ikke rekker å yte den omsorgen de skulle ønske, tid til å prate, og tid til å ta med pasientene mer ut i frisk luft. Jeg har møtt flere pasienter som ikke har så stor matlyst, men de fleste spiser hvis vi tar oss god tid til å hjelpe dem.

– I dag var det fullt på helsetunet. En ny pasient er på vei inn, og vedkommende må ligge på
badet. Det er et menneske, ikke en del av en statistikk, sier Berit Westrum Johansen.

Foran valget sier mange partier i Orkdal at de setter eldreomsorg først.

– Det blir avgjort når vi skal lage budsjett. Det er da vi prioriterer. Da vil det bety noe å ha
personlige erfaringer fra eldreomsorgen. Derfor bør flere politikere ta ei vakt, sier Berit
Westrum Johansen.

Småbylista har mange kandidater som arbeider i helsevesenet. Det er et bevisst valg.