Berit: Fåmannsvelde i politikken – farvel til Orkdalslista

Publisert 11.09.2015

Smabylista_portrett_bwjBerit Westrum Johansen forlater Orkdalslista og stiller som ordførerkandidat for Småbylista. Det skyldes mer enn politisk uenighet om sentrumsutvikling. Den politiske kulturen i Orkdal med mannsdominans og bruk av hersketeknikker spiller en like stor rolle.

Senest torsdag kveld gikk ordfører Gunnar H. Lysholm til angrep på tillitsvalgt Anna Krogstad under et møte på Orkdal Helsetun.

Les hva Berit selv skriver om bakgrunnen for at hun fortsetter i politikken, men ikke på Orkdalslista:

”Noen få menn bestemmer det meste i politikken i Orkdal, og slik har det vært lenge. Fåmannsveldet preger det politiske miljøet.

Orkdal kommune har seks ledende politiske verv. Ordfører, varaordfører, lederne i tre hovedutvalg og leder i kulturutvalget er alle menn. Orkdalslista, Senterpartiet og Venstre delte oppgavene mellom seg i 2011. Bare menn fikk plass.

Hvordan var det mulig å utelukke kvinner da posisjonene ble fordelt nesten 100 år etter at kvinnene fikk stemmerett i Norge?  Skjedde skjevfordelingen ved en tilfeldighet, eller var den uttrykk for noe som stikker dypere?

Jeg har åtte år som politiker i flertallsgruppen i kommunestyret. Som nykommer er du ydmyk overfor de med lang fartstid, men min erfaring er at selv etter mange år krever det sterkt mot å markere uenighet. Noen snakker sammen når viktige saker dukker opp. Noen legger føringer. Det ligger i lufta at veteranene forventer lojalitet. Ingen av dem er kvinner.

Jeg har noen ubehagelige opplevelser med såkalte hersketeknikker i lokalpolitikken. Av og til skal du være tøff for å berge selvtilliten. En slik generell påstand om bruk av hersketeknikker bak lukkede dører blir sikkert avvist som alt fra feiltolking til politisk hevnlyst, men i april fikk vi se fenomenet i full offentlighet.

Kristin Broholm, enhetsleder ved Evjen barnehage, stilte et seriøst spørsmål til politikerne på et folkemøte. Hun ble klubbet ned av ordføreren, irettesatt og tiltalt som «min kjære, gode venninne» foran publikum. En dyktig leder var redusert til en naiv «venninne». Episoden gjenspeiler holdninger jeg kjenner godt.

På et åpent møte torsdag kveld gikk ordføreren til verbalt angrep på tillitsvalgte Anna Krogstad (bildet) ved Orkdal Helsetun. Årsaken var blant annet at hun er listekandidat for Småbylista. Hun presiserte at hun deltok som tillitsvalgt for Fagforbundet,
Smabylista_portrett_ak
Fåmannsveldet inngår i den politiske kulturen i Orkdal. Hva betyr det for rekruttering av kvinner til orkdalspolitikken når mennene dominerer så sterkt i år etter år? Hva betyr det for rekruttering av ungdom når alt du ser i avisa og på nettet av politisk makt er ansiktene til menn i en bestemt aldersgruppe? Kanskje betyr maktfordelingen mellom kjønnene også noe for hvordan vi i Orkdal fordeler penger mellom for eksempel eldreomsorg og andre formål.

Vi var tre kvinner som opponerte i en viktig sak i fjor. Nå er alle borte fra Orkdalslista. Risikoen er til stede for at fåmannsveldet fortsetter. Bare tre av elleve lister i Orkdal har en kvinne på topp. Men mandag er det valg og muligheter for forandring. Bruk stemmeretten din.”