Bedre miljø

• Småbypartiet Orkland lover at miljø i vid forstand alltid står på agendaen i Orkland kommune. Miljø og klima påvirker den enkeltes helse og er avgjørende for livsgrunnlaget til våre barn og barnebarn. Vi fortsetter kampen mot unødvendig nedbygging av natur, og vi vil motarbeide planene om et stort steinbrudd nær Nerøra.