Asfalt i Knyken viktigere enn fortau

Publisert 26.05.2019

Asfalt på parkeringsplassen i Knyken er viktigere enn fortau som gjør at eldre kan ferdes trygt på Orkanger. Det mener det borgerlige flertallet i Orkdal.

Asfalt her er prioritert foran trafikksikkerhet og trygghet.

Enda en gang har Sp, Orkdalslista, Høyre, KrF, Venstre, FrP og Pensjonistpartiet nektet å hjelpe folk som er sperret inne bak trafikken i Tverradkomsten.

Nesten 13 mill. til fordeling
14,6 mill. kr. skal nå fordeles til gode formål. Pengene er overskudd fra drifta i 2018 og utbytte fra Trønderenergi.

Ikke ei eneste krone av de 14,6 millionene vil flertallet bruke på å hjelpe barn, eldre og andre myke trafikanter i sentrum. Derimot prioriterer disse partiene 700 000 kr til asfalt på parkeringsplassen i Knyken. De sprekeste blant oss unngår skitne sko som drar inn grus i Knykstuggu.

Småbylista/Ap for
Denne gangen er også Ap enig med Småbylista i at vi må få på plass fortauet på Rømme Amfi-sida i Tverradkomsten. 1,3 av de 12,8 mill. er trolig nok. Småbylista vil også bruke 630 000 for å få til fortau fram til Amfi forbi Bårdshaug Herregård.

Tverradkomsten er verst
Det skyldes følgende:
– Kommunen sørger for at massiv trafikk øker enda mer ved å vedta Norsk Kylling-fabrikk, Isfjord Norway-fabrikk, utvidelse av OTI og nytt Folkehelsesenter.
– På Rømme Amfi sida av Tverradkomsten er det regulert inn et helt nødvendig fortau, men det er ikke bygd.
– Åtte av husstandene er helt avskåret fra fortau og gangfelt. Eldre med adresse Tverradkomsten er tvunget til å gå langs gata til de finner et gangfelt over til fortauet.

Aldersfiendtlig sentrum
Problemet kunne vært løst enkelt ved å trekke det brede fortauet på motsatt side litt nærmere Rømmetunet. Men det skjedde ikke, derfor må det fylles masse for å få plass til fortau for disse husstandene. Det vil altså koste ca 1,3 mill.

Både ved budsjettbehandlinga i desember og nå i mai fins det penger. Men flertallet synes ikke det er viktig nok å ta hensyn til de myke trafikantene i sentrum.

Flertallet prioriterer som vanlig den økende biltrafikken. Det skjer samtidig som et stort antall godt voksne og eldre flytter inn i leiligheter i sentrum. Stadig flere som er dårlige til beins eller ikke kan kjøre bil bor midt i trafikken.

Asfalt, asfalt, asfalt
Dette er blant formålene flertallet mener er viktigere enn 1,3 mill til et fortau for dem som ikke har noen annen vei ut enn i biltrafikken i Tverradkomsten:
Knyken: 700 000
Turvei langs elva mellom Forve bru og Vormstad: 1,5 mill. som en start.
Mer asfalt i Orkdalsveien: 1 mill.
Asfalt Solbu-Øyumbrua: 1 mill.
Asfalt Orkanger barneskole: 700 000 (for å balansere opp Knyken?).

Mange gode formål, men tiltak for et aldersvennlig sentrum finnes ikke. Folk som går – også med rullator – tvinges ut i en økende strøm av biltrafikk.

– Gå rundt!
For noen år siden ba eldrerådet om ca 100 meter fortau langs Orkdalsveien ved Bårdshaug Herregård. I stedet valgte Orkdal kommune den dårligste av alle løsninger for mye trafikanter: Kryssing rett ved den mest trafikkerte rundkjørnga i regionen.

Svaret til eldrerådet: Det går an å gå rundt – det vil si rundt rådhuset eller over parkeringsplassen der biler kjører og rygger på kryss og tvers. I 2019 er trafikken enda verre og holdningene de samme.

PS – ja til Orkdal Helsetun
Flertallet går nå med på å investere i møbler og annet utstyr ved Orkdal Helsetun etter å ha sagt nei i desember. Det er også enighet om å bruke en del penger på skole.

Men det ble nei til:
– bilfri snarvei fra Joplassen
– lys der det manler på gang- og sykkelveg Strandheim-Gammelosen
– og altså fortau der fortau mangler i trafikkmasknene i sentrum

Både Tverradkomsten, Bårdshaug Herregård (Orkdalsveien) og Joplassveien ligger inne i tiltaksplan for trafikksikkerhet uten at flertallet vil gjøre noe.

Saken blir endelig avgjort i kommunestyret onsdag 29. mai.

Her skal eldre ta seg ut i trafikken. Ikke fortau, ikke gangfelt – og en høy asfaltkant på motsatt side.