Årsmøtet viser stor politisk aktivitet

Publisert 28.02.2022

Tre fra styret i Småbypartiet Orkland / Foreningen Småbyen. F.v. Nestleder Berit Westrum Johansen, leder Marit Mjøen og styremedlem Marit Skjetne.

Foreningen Småbyen etablerte den politiske Småbylista i 2011. I 2021 endret partiet navn til Småbypartiet. På partiets årsmøte mandag 28.februar ble det lagt fram ei årsmelding som viser stort politisk engasjement.

Årsmeldingene fra styret og fra kommunestyregruppen viser stort engasjement og politiske utfordringer blir samvittighetsfullt behandlet i en krevende rolle i opposisjon.

Valgkomiteen hadde følgende hilsen til Årsmøtet:

«Valgkomiteen ønsker å takke det avtroppende styret for innsatsen for småbyen i året som har gått. Vi har lagt bak oss en periode preget av pandemi og restriksjoner, som på ulike måter har bydd på utfordringer for livet i småbyen. Når det nå ser ut som om tilværelsen er i ferd med å normaliseres, er vi trygge på at foreningen fortsatt vil være en viktig bidragsyter i visjonen om en aktiv og attraktiv småby.»

Etter årsmøtet har partiet følgende styre:

Leder Marit Mjøen
Nestleder Berit Westrum Johansen
Sekretær  Robert Anthonsen
Kasserer Bjørn Johan Vullum
Styremedlem Jan Aage Mortensen
Styremedlem Marit Skjetne, 2 år
Varamedlem Gro Rostad
Varamedlem Roar Solheim

Revisorer: Knut Even Wormdal og Hans Kringstad
Valgkomite: Torgeir Sletvold, John Olav Wåtland og Verner Rindal