Årsmøtepapirene er klare for årsmøtet tirsdag 2. mars

Publisert 23.02.2021

Årsmøtepapirene for Årsmøte 2021 i Foreningen Småbyen – som inkluderer Småbylista (Småbypartiet) Orkland, er nå klare, i tråd med vedtektene, og kan leses her på hjemmesiden. Valgkomiteens innstilling er lagt med.

Årsmøtet holdes digitalt gjennom plattformen Teams, tirsdag 2. mars kl. 19, og alle som vil delta kan ta kontakt med leder Marit Mjøen og motta lenke til Teamsmøtet. De som har betalt medlemskontingent for 2021 har stemmerett.

Les årsmøtepapirene her: 2021_Årsmøtepapirer