Årsmøte og nytt styre i Foreningen Småbyen

Publisert 28.04.2016

Smabylista_portrett_bwjBerit Westrum Johansen (bildet) ble onsdag gjenvalgt som leder i Foreningen Småbyen, medlemsorganisasjonen bak Småbylista. Styret er slik:

Berit Westrum Johansen, leder.
Øyvind Bakken, nestleder.
Hans Kringstad, sekretær.
Marit Skjetne, kasserer, (ikke på valg).
Nina Sæther Christoffersen, styremedlem (ikke på valg).
Bjørn Johan Vullum, styremedlem (ikke på valg).
Gro Rostad, varmedlem.
Øyvind Sten, varamedlem (ikke på valg).

Småbylista doblet fra to til fire medlemmer i kommunestyret ved valget i fjor høst: Berit Westrum Johansen (også medlem i formannskapet), Bjørn Johan Vullum, Marit Sjetne og Øyvind Bakken.

Marit Skjetne er også medlem i hovedutvalg oppvekst og omsorg, Bjørn Johan Vullum er medlem i hovedutvalg teknikk og Hans Kringstad er medlem i hovedutvalg forvaltning.

Andre partier er enige
Småbylista har et omfattende og konkret program som lista forsøker å gjennomføre i praksis. Ved behandling av budsjett og handlingsplan ble det fattet enstemmige vedtak etter initiativ fra Småbylista for blant annet; utrede trafikksikring på Grønørbrua, lage samarbeid mellom butikkdrivere, gårdeiere og kommunen i Orkanger sentrum, starte arbeid for å omforme Bårdshaug Øst fra lager/verksted til bolig/handel, og ta i bruk elsykler i kommunale tjenester for å redusere bilbruk.

Attraktivt sentrum
Småbylista arbeider målrettet for sentrumsutvikling og markedsføring for å gjøre det mer attraktivt å flytte til og å jobbe i Orkdal. Blant mye annet har Småbylista engasjert seg i saken ved Orkdal Helsetun, som angår ansattes ytringsfrihet. Vi ser at arbeid for å integrere det økende antallet flyktninger kommer til å bli et stadig viktigere tema.

Småbylista danner opposisjonsgruppa i kommunestyret sammen med Ap og SV. Samarbeidet etter valget har vært godt både internt i opposisjonen og med flertallsgruppa.