Årsmøte i Småbypartiet/Småbylista tirsdag 2. mars

Publisert 09.02.2021

Småbypartiet/Småbylista Orkland innkaller til årsmøte 2021 tirsdag 2.mars kl. 19. Møtet vil sannsynligvis bli gjennomført digitalt i Teams og medlemmene som ønsker å delta vil få innkalling via epost. Styret tar stilling til møteform på styremøtet 16. februar.

 

Medlemmer som ønsker å delta, må melde seg på møtet til styrets leder Marit Mjøen, epost marit@mjoen-media.no innen mandag 1. mars. Du er medlem i Småbylista når du har betalt medlemskontingent for 2021. Informasjon om dette finner du her.

Partiets navn ble endret fra Småbylista til Småbypartiet på årsmøtet i 2020, men denne valgperioden (2019-2023) vil kommunestyregruppen gå under navnet Småbylista.

Småbylista har tre representanter i Orkland kommunestyre og er i tillegg representert i Kontrollutvalget. Småbypartiet/Småbylista Orklands formål er å bidra med aktiviteter og stille valgliste til kommunevalget i Orkland under navnet Småbypartiet Orkland. Dette skal sikre Orkland som et regionsenter, utvikle småbyen Orkanger med et levende sentrum, og gi stolthet, bolyst og bevegelsesglede i hele kommunen.

Sakspapirer til Årsmøtet blir offentliggjort her på hjemmesiden senest ei uke får årsmøtet.