Årsmøte i Småbypartiet Orkland

Publisert 24.01.2024

Småbypartiet Orkland innkaller til årsmøte tirsdag 27. februar kl. 19 i Orkanger bibliotek. Det blir vanlige årsmøtesaker. Forslag til årsmøtet må sendes styreleder innen 13. februar.

I følge vedtektene skal:

  • Årsmøtet bekjentgjøres med 30 dagers varsel.
  • Saker og forslag til vedtektsendringer som ønskes behandlet i årsmøtet må være styret i hende innen 14 dager før årsmøtet.
  • Saksdokumenter gjøres tilgjengelig senest ei uke før årsmøtet

Årsmøtepapirene 2024 for Småbypartiet Orkland