Årsmøte i Foreningen Småbyen

Publisert 27.01.2020

Tre fra styret i Foreningen Småbyen. F.v. Nestleder Berit Westrum Johansen, leder Marit Mjøen og kasserer Marit Skjetne.

Velkommen til Årsmøte 2020 i Foreningen Småbyen, torsdag 27. februar 2020, kl. 19:00 i Orkland Folkebibliotek, Orkanger, 2.etasje. Foreningen Småbyen er medlemsorganisasjonen for det politiske partiet Småbylista.

Agenda
1. Årsmelding 2019
2. Årsregnskap 2019
3. Årskontingent 2021
4. Innkomne forslag
5. Valg

Forslagsfrist
Forslag til årsmøtet, inkl. forslag til vedtektsendringer, må være levert skriftlig til styret innen 16.februar 2020 – på epost: marit@orklaposten.no

Medlem
For å ha stemmerett på årsmøtet, må du ha betalt medlemskontingent for 2020. Den betaler du etter følgende satser:
Medlem privatperson kr 250 pr år.
Medlem bedrift kr 1000 pr år.
Medlem livsvarig kr 5000.
Betal kontingent til konto: 4270 15 94465

Har du behov for informasjon, ta kontakt med leder i foreninga, Marit Mjøen, tlf 975 71 415

Velkommen til årsmøtet 2020!

Mvh

Marit Mjøen
styreleder i Foreningen Småbyen