Årsmøte i Foreningen Småbyen mandag 12. februar

Publisert 22.01.2018

R__mme
Foreningen Småbyen har årsmøte på Biblioteket (andre etasje) mandag 12. februar kl. 18.00. Småbyen er medlemsorganisasjonen bak Småbylista.

Alle som betaler medlemskontingent innen ei uke før årsmøtet har stemmerett. Kontingenten er på 250 kr. og betales til konto 4270 15 94465.

Følgende står på valg i år:
Leder Berit W. Johansen (for ett år).
Sekretær Hans Kringstad (for to år)
Varamedlem Gro Rostad (for to år).

Øyvind Bakken (nestleder), Marit Skjetne (kasserer), Nina Sæther Christoffersen (styremedlem), Bjørn Johan Vullum (styremedlem) og Øyvind Sten (varamedlem) står ikke på valg.

Aktiviteten i Foreningen Småbyen har for det meste blitt kanalisert gjennom det politiske arbeidet til Småbylista. Småbylista har fire representanter i kommunestyret (Berit W. Johansen, Øyvind Bakken, Marit Skjetne og Bjørn Johan Vullum) og er representert i formannskapet ved Berit W. Johansen.

Annen representasjon:
Marit Skjetne medlem i hovedutvalg oppvekst og omsorg.
Bjørn Johan Vullum medlem i hovedutvalg teknikk.
Hans Kringstad medlem i hovedutvalg forvaltning.
Kari Fagerholt medlem i eldrerådet.

Kari Fossvoll og Hans Kringstad har møtt som vara i kommunestyret.
Nina Sæther Christoffersen og Heidi Ebbesen har møtt som vara i hovedutvalg teknikk.
Geir Knutzen har møtt som vara i hovedutvalg oppvekst og omsorg.

Orkanger sentrum
I 2017 har Småbylista brukt mye tid på arbeid for å sikre en livskraftig bykjerne. Det gjelder både konkrete tiltak for å styrke Orkanger sentrum og å hindre en arealbruk som sprer detaljhandelen unødvendig. Å skape et attraktivt sentrum for hele regionen står sentralt i partiprogrammet.

Også i tråd med programmet har Småbylista fått gjennomslag for bedre skjerming mellom industri og bomiljø. Trondheim Havn må anlegge en god vegetasjonsskjerm og etablere landstrøm ved utbygging av Grønøra øst. Norsk Kylling må bygge jordvoll mot Orklaparken ved Furumoen. Industri og folk skal kunne leve godt side om side.

Orkdal helsetun
Sammen med SV, Pensjonistpartiet og FrP har Småbylista beklaget offentlig den behandlinga Orkdal kommune ga tillitsvalgte Anna Krogstad ved Orkdal helsetun. Småbylista arbeider for økt åpenhet omkring forholdene i eldreomsorgen spesielt og kommunale tjenester generelt. Partiet har vært en pådriver for å få begrepet «ytringsfrihet» inn i kommunens reviderte arbeidsgiverstrategi.

I desember fikk Småbylista politisk flertall i kommunestyret for flere tekstforslag blant annet for et bedre sentrum og bedre markedsføring av Orkanger og Orkdal med sikte på økt tilflytting og rekruttering av kompetanse. Se egen sak om Vedtak som kan hjelpe Orkanger sentrum.

Kino i sentrum?
2018 blir et nytt, viktig år for lokalsamfunnet. I år blir det trolig avgjort om Orkdal kommune går inn for moderne kino og evt bibliotek på Rømme, i forlengelsen av sentrumsgata – eller om all utvikling skal skje ved rådhuset på Bårdshaug en gang i framtida. Sterke krefter jobber for rådhuset, mot to moderne kinosaler i kombinert nærings- og boligbygg i sentrum.

Vel møtt til årsmøte mandag 12. februar kl. 18.00 på Biblioteket.