Årsmøte i Foreningen Småbyen 2. mars

Publisert 15.02.2017

Foreningen Småbyen har årsmøte på biblioteket i gata (andre etasje) torsdag 2. mars klokka 18.30.

DSC_0027
Vanlige årsmøtesaker står på dagsorden: Årsmelding, regnskap, kontingent og valg.

Styret har bestått av følgende siden årsmøtet i 2016:
Berit Westrum Johansen, leder (leder på valg hvert år).
Øyvind Bakken, nestleder (ikke på valg).
Hans Kringstad, sekretær (ikke på valg).
Marit Skjetne, kasserer (på valg).
Nina Sæther Christoffersen, styremedlem (på valg).
Bjørn Johan Vullum, styremedlem (på valg).
Gro Rostad, varamedlem (ikke på valg).
Øyvind Sten, varamedlem (på valg).

Personer med uthevet skrift er altså på valg. Det skal også velges en revisor og ett medlem til valgkomite. Valgkomiteen består av Torgeir Sletvold, Verner Rindal og John Olav Wåtland. Verner Rindal er på valg.

Alle som har betalt medlemskontingent kan delta på årsmøtet. Kontingenten er på 250 kr og skal betales til konto 4270 15 94465.

Vel møtt 2. mars!