Årsmøte 2022 – mandag 28. februar

Publisert 28.01.2022

Velkommen til Årsmøte i Foreningen Småbyen og Småbypartiet Orkland (Småbylista), mandag 28. februar kl. 19 i møterommet Hestgrovheia i Orkland Rådhus.

Saker til årsmøtet og forslag til endringer i vedtekter leveres styret innen 15. februar. Saksdokumenter blir sendt ut og gjøres tilgjengelig på vår nettside www.småbylista.no senest ei uke før årsmøtet, og innen 21. februar.
Alle ønskes hjertelig velkommen! Ta gjerne med en av Småbypartiets støttespillere. Du har stemmerett dersom kontingent er betalt for 2022.

Årsmøtepapirer

Innkalling til årsmøte

Årsmelding 2021

Årsmelding 2021 Kommunestyregruppen

Årsregnskap 2021

Balanse 2021

Årsmøteagenda:

  • Valg av dirigent og sekretær, og to til å signere protokoll sammen med leder.
  • Årsmelding
  • Regnskap
  • Årskontingent
  • Innkomne forslag
  • Valg

Kontingent betaler du slik: 250 kr til Konto: 4270 15 94465 eller Vipps 591761

Kontaktinformasjon finner du her