Allskog – 12 år med ulovlig drift

Publisert 11.05.2024

Allskog Bio har drevet flishoggeriet på Gjølme uten tillatelse siden 2012 – til fortvilelse for naboer plaget av støy og støv. Også Orkanger merker Allskog på kroppen når selskapet sender fullastede vogntog og semitrailere tvers gjennom sentrum.


Sentrumsgatene er kortere enn runden via E39 for å frakte flis til Elkem Thamshavn. Tverradkomsten og Orkdalsveien får dermed enda mer tungtrafikk.

Tilgivelse og nye tre år
Nå foreslår kommunedirektøren at Allskog Bio skal få dispensasjon i tre år slik at det ulovlige anlegget på Gjølme blir lovlig. Kravet er bedre støyskjerming og en seriøs plan for å flytte. Allskog Bio sier nå at selskapet vil flytte til steinbruddet vis a vis E39. Det krever mer utsprengt areal, nøye planlegging – og godkjenning fra Statens vegvesen for å gi flisbilene avkjørsel på en Europaveg. Det siste er ingen selvfølge.

Allskog Bio fikk dispensasjon for å drive på tomta fra 1999 til 2012. I denne perioden kom det en rekke klager fra naboer og Råbygda Vel på grunn av støy og støv. ST skrev om saken første gang i 2006.


Mange løftebrudd
Siden 2012 har Allskog Bio drevet ulovlig uten at Orkdal kommune tok affære. Småbylista/Småbypartiet tok opp saken gjentatte ganger i Hovedutvalg forvalktning, og svaret var gang på gang at Allskog Bio hadde konkrete flytteplaner, blant annet til Pilkington-bygget på Grønøra Øst. Men ingenting skjedde. I fjor gjennomførte kommunelegen befaring. Orkland kommune krevde handling fra Allskog Bio og truet med dagbøter. Statsforvalteren truet med å stenge anlegget, men resultatet ser nå ut til å bli tre års dispensasjon for å finne ny tomt.

Flere naboer protesterer via nabovarsel på videre drift på tomta. Tilliten til selskapets løfter om bot, bedring og bedre støytiltak er tynnslitt.

Mer flis på Grønøra
PS: Statsforvalteren har gitt selskapet Eco Materials lov til å gjennomføre et prøveprosjekt med kverning og flising av trevirke i ett år på Grønøra. Her er miljøkravene omfattende, strenge og konkrete. Anlegget vil ligge 600 meter i luftlinje fra Nerøra og 800 meter fra bebyggelsen i Råbygda. Formålet med piloten er å finne metoder for å øke gjenbruk av trevirke.