Aktivt 2021 – og nye utfordringer i 2022

Publisert 21.03.2022

 

Kommunestyregruppen i Småbypartiet (Småbylista) Orkland fikk skryt på Årsmøtet for godt politisk arbeid og for å ha fått gjennomslag for mange viktige saker til tross for å tilhøre opposisjonen i Orkland kommunestyre.

Det er Foreningen Småbyen som har etablert det politiske Småbypartiet Orkland som har tre representanter i kommunestyret: Knut Even Wormdal, Hans Kringstad og Grethe Gravrok Sand.

Styret i foreningen er også godt fornøyd med aktiviteten gjennom 2021. Konklusjonen på Årsmøtet 28.februar var at den politiske utfordringen er status quo med den samme store politiske posisjonen med tre partier. Det er imidlertid slett ikke umulig å få gjennomslag for politiske saker gjennom godt arbeid bygd på kunnskap og åpenhet.

2022_ÅRSMØTE-PAPIRER

2022_Årsmøtereferat_SIGNERT

Etter årsmøtet 2022 har foreningen/Småbypartiet følgende styre:

Leder Marit Mjøen
Nestleder Berit Westrum Johansen
Sekretær Robert Anthonsen
Kasserer Bjørn Johan Vullum
Styremedlem Jan Aage Mortensen
Styremedlem Marit Skjetne
Første vara Gro Rostad
Andre vara Roar Solheim