6 på topp hos Småbylista – hvem vi er og hva vi vil

Publisert 03.09.2019


Her ser du seks uredde personer som ønsker seg inn i Orkland kommunestyre. For Småbylista betyr personlig engasjement mer enn postadresse. Fra venstre:

Berit Westrum Johansen
Lærer , sterkt engasjert i barn, ungdom, integrering og miljø. Eneste kvinnelige toppkandidat blant dagens partier i Orkdal kommunestyre.

Knut Even Wormdal
Primus motor i frivillig i arbeid i flere tiår, blant annet kjent som  mannen bak Orkanger-dagene.

Grethe Gravrok Sand
Bakgrunn som leder i skolen – og i tillegg en sterk politisk stemme innen helse og omsorg.

Hans Kringstad
Brenner for sunn sentrumsutvikling, miljø og myke trafikanter – kjent fra Orkanger Vel.

Solveig Nærup Sandvik
Var en modig profil hos Orkdalslista – velger Småbylista ved gledelig politisk comeback.

Bjørn Johan Vullum
Grundig og seriøs politiker for Småbylista i kommunestyret og hovedutvalg teknikk i fire år.

Småbylista har ei aktiv gruppe som har tatt opp en rekke enkeltsaker i opposisjon, og bidratt til å sette viktige tema tungt på dagsorden. Tre eksempler:
* Åpenhet – særlig med utgangspunkt i feil og mangler i eldreomsorgen.
* Trafikksikkerhet – prioritere barn, eldre og andre myke trafikanter.
* Sentrumsutvikling – bruke kunnskap i stedet for synsing, og følge langsiktige planer.

Småbylista har vist at det er mulig å oppnå resultater og sette dagsorden også i opposisjon. Noen eksempler på enkeltsaker:

Sikring av skolevei/Grønørbrua:
Forslag om løsning er vedtatt – men ennå ikke bygd. Det vil skje.

«Ytringsfrihet» i kommunens arbeidsgiverstrategi:
Pådriver for å få inn begrepet.

Overgang til el-biler i kommunal bilpark:
Vedtatt.

Landstrøm på havna:
Vetatt, og landstrøm skal etableres.

Skjerming mellom Nerøra/Havna og Orklaparken/Norsk Kylling:
Forslag vedtatt på begge steder, skjerming er under bygging ved Norsk Kylling.

Trepartssamarbeid i Orkanger sentrum:
Vedtatt 27-8 etter flere forsøk.

Leiligheter på toppen av ny Coop Extra på Orkanger:
Vedtatt for å øke utnytting av sentral tomt.

Program for redusert bilkjøring til skolene:
Vedtatt, men vi må få gjennomført tiltak.

Kartlegging av snarveger rundt skolene:
Som over.

Krav om mer grønt og god estetikk ved utbygging på Laksøra:
Vedtatt.

Bedre trase til marka og mer parkering for turfolk ved boligbygging på Lysthusflata:
Vedtatt.

Krav om mer skånsom utbygging enn foreslått i ST-kvartalet:
Vedtatt.

Mot «ghetto» i Moan:
Redusert antall boligbrakker.

Erstatning til ofre for gammel søppeltømming i Geilan:
Pådriver i saken, skaffet dokumentasjon.

Bøter ved brudd på reguleringsplaner:
20 000 per mnd til utbygger ved Thamshavntunet for ikke å støyskjerme boliger som pålagt.
30 000 per mnd til eier av Grønøra 1-bygget for å leie ut til kontor i over tre år uten tillatelse. Denne saken er en trussel mot Orkanger sentrum og fratar tettsteder som Fannrem, Løkken og Lensvik en mulighet for nye arbeidsplasser.

Småbylista tar jevnlig opp viktige tema i åpen post og som interpellasjoner i kommunestyret, i tillegg til å fremme egne politiske forslag.

Reaksjoner på krav om åpenhet
Eldreomsorg: Vi har hatt fokus på forholdene ved Orkdal Helsetun. Svaret på kritiske spørsmål var lenge «mistillit mot rådmannen».

Feil i saksbehandling: Vi har tatt opp konkrete, dokumenterte feil og mangler ved kommunal saksbehandling, fordi det kan gi feil vedtak –  uten å få svar som tilsier opprydding.

Fannrem legesenter: Småbylista tok allerede for over ett år siden opp tilbudet til legekontrene om å flytte fra Fannrem og Orkanger sentrum og til Folkehelsesentret. Det skjedde i åpen post i formannskapet. Noe klart svar kom ikke. Når vi på nytt tar opp saken politisk fordi den er aktualisert gjennom ønske om apotek på Fannrem, er svaret «usmakelig» og «jeg føler meg tråkket på».

For hver runde blir det mer klart at det er bra med et politisk program som omfatter mer åpenhet og mindre frykt. Småbylista skal opptre uredd samme hva som skjer.