52 stiller til valg for Småbylista

Publisert 31.01.2019

Småbylista går til kommunevalget i Orkland med ei liste på 52 navn. Seks er kumulert (får ekstrastemme). To av de seks sitter i dag i Orkdal formannskap, og alle har erfaring fra kommunestyret.

Listekandidater bak fra venstre: Hans Kringstad, Berit Gjølmesli, Knut Even Wormdal, Solveig Nærup Sandvik, Grethe Gravrok Sand, Robert Anthonsen og Eva Haugen. Foran; Berit Westrum Johansen og Bjørn Johan Vullum.

Nominasjonsmøtet i Foreningen Småbyen vedtok følgende liste torsdag 31. januar:

1 Berit Westrum Johansen Orkanger
2 Knut Even Wormdal Orkanger
3 Grethe Gravrok Sand Orkanger
4 Hans Atle Kringstad Orkanger
5 Solveig Nærup Sandvik Evjen
6 Bjørn Johan Vullum Orkanger
7 Berit Gjølmesli Orkanger
8 Robert Anthonsen Evjen
9 Anna Krogstad Orkanger
10 Geir Sigbjørn Knutzen Orkanger
11 Nina Sæther Christoffersen Orkanger
12 John Arne Rekstad Orkanger
13 Hilde Lorentze Volden Fannrem
14 Anders S. Romundstad Løkken Verk
15 Marit Mjøen Orkanger
16 Hans Christian Falch Orkanger
17 Eva Kristin Haugen Orkanger
18 Elling Breunig Evjen
19 Brigitte Nicolas Kvarsnes Orkanger
20 Er Rong Mo Orkanger
21 Vera Evensen Haugan Orkanger
22 Øyvind Bakken Evjen
23 Khadija Mohammed Ali Orkanger
24 Jan Aage Nyborg Orkanger
25 Marit Rindalsholt Ross Evjen
26 Bjørn Arild Rygg Orkanger
27 Bente Slupphaug Sten Orkanger
28 Tore Andre Helgemo Gjølme
29 Gro Ragnhild Rostad Orkanger
30 Thomas Reitan Orkanger
31 Gerd Johanne Selnes Aarland Orkanger
32 Bård Larsson Løkken Verk
33 Marith Birgitte Bjørklund Størseth Orkanger
34 Øyvind Sten Orkanger
35 Britt Solemsløkk Helgemo Gjølme
36 Bjørn Haugen Orkanger
37 Marit Skjetne Orkanger
38 Jan Aage Mortensen Orkanger
39 Tone Søbstad Sæther Løkken Verk
40 Olav Gravråk Orkanger
41 Anne Karin Ebbesen Evjen
42 Knut Christoffersen Orkanger
43 Ingeborg Solligård Orkanger
44 Ingar Bergeng Løkken Verk
45 Elin Viken Orkanger
46 Synnøve Falch Orkanger
47 Svein Helge Romundstad Løkken Verk
48 Eli Sofie Kvernmo Orkanger
49 John Nikolai Konstad Orkanger
50 Solveig Ebbesen Evjen
51 Sissel Pedersli Orkanger
52 Bente Kvarsnes Orkanger

Småbylistas satsing på kunnskapsbasert utvikling av sentrum gjør det lettere å rekruttere kandidater fra Orkanger enn fra omlandet, noe som gjenspeiler seg i lista. Småbylista har imidlertid arbeidet for hele Orkdal i snart åtte år, og har vedtatt et konkret og omfattende program for hele nykommunen Orkland.

Blant toppkandidatene har både Berit Westrum Johansen og Solveig Nærup Sandvik en fortid i Orkdalslista, mens Knut Even Wormdal og Grethe Gravrok Sand representerte Ap fram til i fjor.