5. Solveig Nærup Sandvik

Født
1978

Bor og jobber:
Bor på Evjen, arbeider på Evjen skole som Adjunkt med tilleggsutdanning og spesialpedagog.

Fritid: Kulturinteressert, sosial fagnerd, som har endt opp med familie, hage, hund og fokus på de nære verdier for både nære, kjære og de som står litt på utsida. Glad i mennesker og ulikhetene i samfunnet -og generelt de nære ting. Vårt hjem skal være åpent, – alltid!

Brenner for:
At alle i samfunnet har en likeverdig stemme, og at de som trenger det mest, opplever at de har noen på sin side som tør stå opp for dem! Tilpasning kan ikke defineres av andre enn menneskene det skal tilpasses for, og vi har et sosialt ansvar for å lytte til hva som blir sagt, heller enn å tolke det innenfor gitte rammer. Dette innebærer at helse-, skole- og omsorgstilbud må vurderes fra brukernes perspektiv heller enn med et økonomisk fokus. Vi må verne om likeverdige tilbud uavhengig av hvor du bor i Orkland, tenke at vi er et lag, og kjempe sammen for at alle i vår kommune skal få det best mulige tilbudet av offentlige tjenester.

Jeg brenner for at tjenestene kommunen tilbyr skal være preget av likhet for loven, og at vi ser på storkommunen som «oss» og ikke «vi » og «dem».

Ellers:
Jeg står for det jeg sier, tar gjerne en diskusjon, elsker å lære nye ting, har tro på mangfold, utvikling og samarbeid for gode løsninger. Samtidig skal vi ha en fornuftig måte å forvalte våre felles ressurser, orke å se muligheter og ønske å finne løsninger i fellesskap.

Hvorfor over til Småbylista?
Partiprogrammet til Småbylista favner vidt, både med tanke på sosiale og samfunnsstrukturelle løsninger for storkommunen Orkland. Representantene for Småbylista har fått min respekt fordi de står i de tøffe kampene, selv når det blåser hardt på toppene. Jeg vil være med på laget!