4 år: Litt av det Småbylista gjorde

Publisert 08.09.2019

Nye møbler til Helsetunet. Tryggere skolevei Råbygda-Orkanger. Styrket ytringsfrihet for ansatte. Bedre skjerming mellom industri og bomiljø/friluftsområder.

Småbylistas seks toppkandidater ved årets valg.

Småbylista har tilhørt opposisjonen de siste fire årene, men har oppnådd konkrete resultater hele veien.

Trehusbyen Nerøra
Ferskeste eksempel: På siste møte fikk vi hele kommunestyret med på at rådmannen fremmer sak for at Nerøra skal få godjent status som severdighet – «Trehusbyen Nerøra». Det kan utløse nye, positive tiltak for å synliggjøre området og hente gamlebyen fram fra glemselen.

Møbler til Helsetunet
Motstanden kan være stor i flertallsgruppa. Av og til tar det lang tid å få gjennomslag, og noen ganger vil flertallet hevde at saken var deres. Det siste gjør ingenting. Utfallet teller, sånn som når vi endelig kunne gjøre Orkdal Helsetun til et mer trivelig sted for beboerne.

Da hadde Småbylistas forslag om å kjøpe nye møbler blitt nedstemt. Deretter fikk vi laget ei konkret liste over behov på Helsetunet. Ved neste korsvei stemte flertallsgruppen for å investere. Noe annet ville blitt pinlig.

Mer kunnskap, nye holdninger
De viktigste, politiske seirene er de som er vanskeligst å  se; nemlig en påvirkning over tid som endrer holdninger. Det skjer ved å:
* Fremme konkrete forslag.
* Spre kunnskap og hamre inn fakta.
* Kritisere dårlige vedtak.

Politisk kritikk er sterkt uønsket i Orkdal, men det er helt nødvendig for forbedring. Kritikk og debatt = demokrati.

Vi vet at demente og andre sårbare grupper ved Helsetunet fikk det bedre raskere på grunn av påtrykk fra Småbylistas folk. Vi vet dessverre at noen av våre svakeste har lidd unødig på grunn av en lukket kultur med hang til å legge sminke på virkeligheten.

Sminken skal vekk!

Noen tema vi har satt tungt på dagsorden over tid, og som vi følgelig vil se flere resultater av etter hvert:

* Åpenhet for å styrke rettssikkerhet og livskvalitet hos de svakeste.

* Sentrumsutvikling for å skape en bykjerne som vil styrke hele Orkland.

* Nerøra som bomiljø nær industri, og som kulturhistorisk viktig bygningsmiljø.

* Miljø i konkret forstand, som å få vedtatt krav om landstrøm på Havna.

* Myke trafikanter er viktigere enn bilismen, trafikksikkerhet først (her befinner vi oss fortsatt på 1900-tallet).

* Aldersvennlige lokalsamfunn, spesielt det å legge gater og veger til rette med universell utforming i sentrumsområdene. Bykjernen på Orkanger er iferd med å bli et + 60-samfunn der gradvis flere vil måtte gå med hjelpemidler. Likevel planlegges det primært for bilbruk.

* Slutt på kameraderi og politiske vennetjenester: Vi prøver å begrense bruken av dispensasjoner som både bryter ned respekten for langsiktig planlegging og øker risikoen for vennetjenester og forskjellsbehandling. Sliter voldsomt med særlig Senterpartiet.

Skrytelister til besvær
Enkelte partier har sendt lange skrytelister til ST over alt de har oppnådd. Det er nokså kjedelig lesestoff, og ofte diskutabelt hvem som har æren. Sannheten er at det er politisk enighet om de aller fleste sakene. Men her er likevel et utdrag av det Småbylista har drevet med. Vi har hatt fire travle år siden siste valg, og står foran fire nye:

Sikring av skolevei/Grønørbrua
Forslag om løsning er vedtatt – men ennå ikke bygd. Det vil skje.

Landstrøm på havna
Vetatt, og landstrøm skal etableres.

Skjerming mellom Nerøra og Havna ved utbygging
Vedtatt.

Skjeming mellom Orklaparken og Norsk Kylling
Vedtatt etter motstand fra Sp/Ap, under bygging.

Trepartssamarbeid i Orkanger sentrum
Vedtatt 27-8 etter flere forsøk.

Leiligheter på toppen av ny Coop Extra på Orkanger
Vedtatt for å øke utnytting av sentral tomt.

Program for redusert bilkjøring til skolene
Vedtatt, men tiltak er ikke gjennomført. Må følges opp.

Kartlegging av snarveger rundt skolene
Vedtatt, tiltak mangler. Men etter flere runder gikk flertallet i hvert fall med på å bevilge 100 000 til Nerviksbakkan-Joplassen.

Krav om mer grøntareal og bruk av tre i fasader ved utbygging på Laksøra (Biltema)
Vedtatt.

Bedre trase til marka og mer parkering for turfolk ved boligbygging på Lysthusflata
Vedtatt.

Krav om mer skånsom utbygging enn foreslått i ST-kvartalet
Vedtatt skadebegrensing etter Sp-forslag om å «kjøre på».

Mot «ghetto» i Moan
Redusert antall boligbrakker.

Erstatning til ofre for gammelt søppel i Geilan
Pådriver i saken, skaffet dokumentasjon som viste at kommunen må ha ansvar.

Thamshavntunet – bot etter brudd på reguleringsplan
20 000 per mnd til utbygger ved Thamshavntunet for ikke å støyskjerme boliger som pålagt.

Grønøra 1 – bot ved brudd på reguleringsplan
30 000 per mnd til eier av Grønøra 1-bygget for å leie ut til kontor i over tre år uten tillatelse. Denne saken er en trussel mot Orkanger sentrum og fratar tettsteder som Fannrem, Løkken og Lensvik en mulighet for nye arbeidsplasser.

Bedre skilting til Orkanger
Vedtatt.

Tiltak på Birkeland-tomta for å åpne Nerøra mot sjøen
Vedtatt.

Skjerpet krav om brannsikring ved campingplasser med ulovlige spikertelt
Vedtatt.

Småbylista tar opp viktige tema gjennom interpellasjoner og grunngitte spørsmål til ordføreren i kommunestyret. Tre eksempler:

Grønørbrua – feil i saksbehandling:
Fikk vedtatt sikring av brua igjen etter at rådmannen hadde stoppet saken på sviktende grunnlag.

Universell utforming mm – feil i saksbehandling:
Vi har tatt opp dokumenterte feil og mangler ved kommunal saksbehandling fordi det kan gi feil vedtak –  uten å få svar som tilsier opprydding. Det gjelder konkrete saker om snarvei Nerviksbakkan-Joplassen og universell utforming i sentrum.

Overgang til el-biler i kommunal bilpark:
Vedtatt (fremmet sammen med SV).

På grunn av blokkpolitikken til flertallsgruppa, med vedtak bak lukket dør før kommuenstyret, kommer vi ofte i mindretall. Men også slike nederlag kan gi resulater over tid siden de med mest makt håper å unngå åpen kritikk.

Tre  bitre og alvorlige nederlag:
1. Storhavn
Reguleringsplan inn mot Råbygdfjæra vedtatt selv om det mest trolig betyr utbygging med store skader på truet sjøørret og fugl. Småbylista foreslo løsning for å kjøpe oss tid inntil vi vet mer om skader på naturmangfold kan begrenses. Nedstemt blant annet fra det såkalte miljøpartiet Venstre, som har stemt med egen blokk og mot miljøhensyn i en av de viktigste miljøsakene på mange tiår – havnesaken.

2. Byspredning til Laksøra
Flertallet lyktes med omkamp etter nederlag i 2014. Også her gikk feks Venstre sammen med resten av de borgerlige inn for en plan som sprer handelen og øker den interne bilrafikken på bekostning av gåing og sykling. Men kravene til utbygger ble i det minste skjerpet pga mindretallet.

3. Kino og bibliotek på Rømme
Tilbud fra Salvesen & Thams avvist av flertallet. Vi ville avklare om det var mulig å få til en rask utbygging med leie av lokaler. Saken kommer forhåpentligvis opp igjen snart. Dette er grepet som kan bety forskjellen på en død og levende by i Orkland.

Lista over seire og tap kan forlenges, men vi stopper der. Godt valg, og velkommen til Orkland!

Dette kan gi småbyen i Orkland liv i stedet før død.