På tide at Orkanger vinner valget

Publisert 12.08.2023

ORKANGER TAPTE VALGET I 2019
Stedet har over 20 prosent av innbyggerne. I flertallsgruppa til Sp/Ap på 34 politikere kom det inn bare en – 1 – bosatt i Orkanger krets. 1 av 34. Folk fra andre deler av Orkland ga tilleggsstemmer til «sine» kandidater.

Det straffet seg. Sentrum er forsømt i storkommunen Orkland. Hvor politikerne bor, betyr noe for hva de prioriterer. Småbypartiet garanterer engasjerte politikere som vil stå på for bedre skole, bomiljø og trafikksikkerhet i sentrumsområdene.

Bruk stemmeretten i år. Valgdagen er 11. september. Du kan også forhåndsstemme (se nederst).

Les Småbypartiets program

Batterifabrikk – det vi mener

ORKANGER ER BRA FOR ORKLAND
Vi jobber hardt for bedre skole, bomiljø og trafikksikkerhet. Vi må skape et attraktivt Orkanger sentrum for å få ungdom hjem etter utdanning. Næringslivet vårt tørster etter mer kompetanse, og kommunen må ha flere gode hoder og hender i helse og oppvekst. Et godt sentrumsområde er nødvendig for å sikre tilflytting til Orkland.

Småbypartiet har en politikk for hele kommunen. Orkland vil tjene på et attraktivt regionsenter. Vi har stemt for de fleste tiltak utenfor Orkanger, men tiltak på Orkanger blir nedprioritert – enkelt oppsummert av forslaget om å sende elever fra Orkanger med buss til Lensvik og Krokstadøra, der det er halvtomme klasserom.

HVEM VI ER? HER ER LISTA VÅR:

1. Hans Kringstad, f. 1959, Orkanger
2. Lena Veronica Røe, 1978, Orkanger
3. Knut Even Wormdal, 1951, Orkanger
4. Marianne Grande Lium, 1988, Orkanger
5. Jørgen Indergård, 1946, Orkanger
6. Sol Garberg, 1980, Orkanger
7. Robert Anthonsen, 1977, Evjen
8. Ingeborg Ødegård, 1980, Orkanger
9. Roar Solheim, 1981, Orkanger
10. Berit Gjølmesli, 1953, Orkanger
11. Bjørn Johan Vullum, 1968, Orkanger
12. Hilde Lorentze Volden, 1967, Fannrem
13. Geir Sigbjørn Knutzen, 1955, Orkanger
14. Gro Ragnhild Rostad, 1955, Orkanger
15. Jan Aage Mortensen, 1962, Orkanger
16. Eva Haugen, 1964, Orkanger
17. John Nikolai Konstad, 1961, Orkanger
18. Solveig Ebbesen, 1949, Evjen
19. Bjørn Haugen, 1955, Orkanger
20. Marit Rindalsholt Ross, 1978, Evjen
21. Bjørn Arild Rygg, 1952, Orkanger
22. Sissel Pedersli, 1957, Orkanger
23. Anders Rotstigen Skjøld, 1988, Orkanger
24. Janne Isdal, 1973, Orkanger
25. Olav Rostad, , 1961, Orkanger
26. Vera Evensen Haugan, 1966, Orkanger
27. Øyvind Bakken, 1985, Orkanger
28. Anna Krogstad, 1961, Orkanger
29. Elling Breunig, 1955, Evjen
30. Marith Birgitte Bjørklund Størseth, 1964, Orkanger
31. Hermann Lund, 1966, Evjen
32. Khadija Mohammed Ali, 1980, Orkanger
33. Øyvind Sten, 1964, Orkanger
34. Eli Sofie Kvernmo, 1971, Orkanger
35. Er Rong Mo, 1984, Orkanger
36. Nina Christoffersen Sæther, 1964, Orkanger
37. Odd Steinar Storli, 1955, Orkanger
38. Ingeborg Solligård, 1961, Orkanger
40. Bente Slupphaug Sten, 1968, Orkanger
41. Synnøve Falch, 1947, Orkanger
42. Anne Marie Liaklev, 1948, Orkanger
43. Marit Skjetne Volden, 1969, Orkanger
44. Elin Viken, 1966, Orkanger

Lista består altså av folk som bor i sentrumsområdene. Den bidrar til litt balanse. Sp er ordførerpartiet. På Sp sin nye liste er det 45 kandidater. 1 av 45 bor i Orkanger skolekrets – nr. 24 på lista.

Litt mer om politikken:

ORKANGER ER MULIGHETEN
Orkanger-Råbygda vokser fort og har andre problemer enn resten av Orkland. De må vi løse nå. Kommunen trenger nye innbyggere for å få nok hoder og hender. Tilflytting trengs for å utvikle næringslivet og sikre gode tjenester innen skole og helse. De aller fleste vil bo sentralt. Bare sentrum vokser i Orkland. Et attraktivt sentrum styrker Orkland, et forsømt sentrum svekker kommunen. Vi trenger nye møteplasser som moderne kino, bibliotek og kulturhus. Orklandbadet viser at nye tilbud gir økt bruk av egen kommune.

A-OG B-SKOLER
Orkanger barneskole er altfor trang, har utdaterte romløsninger og dårlig innemiljø. Småbypartiet har stått på for å bygge paviljong som ved ungdomsskolen som midlertidig utvei i en akutt situasjon. Men flertallet sier nei. Forsømmelsene har ført til svekket læringsmiljø, vold og skolevegring. Det er oppskrifta på senere utenforskap. Orkland skal ikke lenger ha et A- og B-lag innen skole. Denne saken slipper vi aldri.

Skolen på Orkanger er forsømt. Barna fortjener bedre lokaler og flere lærere. 90 av 300 elever har et annet morsmål enn norsk. Vi skal slåss mot utenforskap.

TRAFIKKSIKKERHET
Trafikken på E39 og i sentrumsgatene øker kraftig som følge av tilflytting og nye arbeidsplasser. Flertallet, som ikke bor på Orkanger, fortsetter å nedprioritere fortau i sentrum og sikre kryssinger av trafikkerte gater. Også enkle og billige tiltak for universell utforming (som å fjerne fortauskanter) har blitt liggende på vent i år etter år. Visste du at 33 prosent av de som bor i bykjernen er 70 år eller eldre? Vi  fortsetter også presset for å tryggere skolevei Råbygda-Orkanger. Den går over et kaotisk industriområde.

BOMILJØ OG INDUSTRI
Barn, eldre og andre myke trafikanter skal kunne føle seg trygge i sentrumsgatene, og alle skal kunne bo uten å bli utsatt for helseskadelig støy. Men slik er det ikke. Småbypartiet står på til disse problemene er løst. Trafikk og industri er tett på boligområdene i sentrum. Vi jobber for buffersoner. Næringslivet er ikke tjent med konflikter med innbyggerne. Batterifabrikk i Ustmarka stiller vi oss kritisk til. Fullskala utbygging krever så voldsom vekst at vi risikerer sosiale problemer. Orkanger har ikke veinett til å ta unna trafikken, og planene krever så mye nedbygging av natur at det i seg selv er et alvorlig problem.

TRENGER STEMMER FRA ORKANGER
Du kan forhåndsstemme helt til 8.september. Det kan du gjøre her:

RÅDHUSET
September: 1, 4, 5, 6, 7, 8.
08.30-15.00 alle dager.

BIBLIOTEKET
September: 1, 2, 4, 5, 6, 7.
Mandag, onsdag, fredag: 09-16.
Tirsdag og torsdag: 12-19t.
Lørdag: 10-14.

AMFI BÅRDSHAUG
September: 1, 2, 6.
Hverdager 16-20, lørdager 10-14

AMFI OTI
September: 7.
Åpent 16-20.